On Alexander, Who in Carthage ‘Had Foolishly Usurped the Supreme Power’ Under Roma’s Sign. Guillaume Malingue, The Coinage of Domitius Alexander (308–310 AD), Ausonius éditions, Numismatica Antiqua 9, Bordeaux 2018, pp. 170.

Agata Aleksandra Kluczek

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono książkę Guillaume Malingue’a, poświęconą mennictwu Lucjusza Domicjusza Aleksandra, uzurpatora w Północnej Afryce (308/309–310). Ponadto przeanalizowano treści jego monet emitowanych w Kartaginie, szukając w nich odzwierciedlenia ideologicznych priorytetów pretendenta. Z jednej strony Domicjusz Aleksander akcentował afrykański regionalizm i wskazywał centrum swej rzeczywistej władzy: Kartaginę. Z drugiej strony eksponował swój związek z Rzymem i podkreślał, że to Roma daje sankcję jego rządom.


Słowa kluczowe


L. Domitius Alexander; uzurpator; moneta rzymska

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Alföldi A., Alföldi E., unter Mitwirkung von C.L. Clay, Die Kontorniat-Medaillons, Berlin 1976.

Corpus Inscriptionum Latinarum, Berolini 1863 sqq.

Doctrina numorum veterum conscripta a Iosepho Eckhel, 8, Vindobonae 1828.

Donciu R., L’empereur Maxence, Bari 2012.

Drost V., Le monnayage d’or de Maxence à l’atelier d’Ostie: à propos de l’aureus au type Pax Aeterna Aug N, ‘Revue Numismatique’ 2008, 164.

Drost V., Le monnayage de Maxence (306–312 après J.–C.), Zürich 2013.

Garraffo S., IMP ALEXANDER P F AVG / VBIQVE VICTOR e il problema dei rapporti con Costantino il Grande, in: Nomismata. Studi di numismatica offerti ad Aldina Cutroni Tusa per il suo novantatreesimo compleanno, eds. L. Sole, S. Tusa, Ragusa 2016.

Historycy Cesarstwa rzymskiego. Żywoty cesarzy od Hadriana do Numeriana, transl. by H. Szelest, Warszawa 1966.

Inscriptiones Latinae Selectae, ed. H. Dessau, Berolini 1902.

Kienast D., Römische Kaisertabelle: Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, Darmstadt 1990.

Kluczek A.A., VNDIQVE VICTORES. Wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku – studium porównawcze, Katowice 2009.

Kotula T., En marge de l’usurpation africaine de L. Domitius Alexander, ‘Klio’ 1962, 40.

Kraus F.F., Die Münzen Odovacars und des Ostgotenreiches in Italien, Bologna n.d.

Kunisz A., L’insurrection de Clodius Macer en Afrique du Nord en 68 de notre ère, trad. par K. Bartkiewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków 1994.

L’Année Epigraphique. Revue des publications épigraphiques relatives à l’Antiquité romaine, Paris.

Laffranchi L., L’usurpazione di Domizio Alessandro nei documenti numismatici di Aquileia e di altre zecche, ‘Numismatica’ 1947, 13.

Laffranchi L., La pagina delle falsificazioni. I. Alessandro Tiranno, ‘Revue Numismatique’ 1918, 31.

Leroux A., Médaille inédite, ‘Revue Africaine’ 1858, 12.

Lewandowski I., Komentarz do tekstu polskiego, in: Sexti Aurelii Victoris Historiae abbreviatae ab Augusto Octaviano, id est a fine Titi Livii usque ad consulatum decimum Constantii Augusti et Iuliani Caesaris tertium. Sekstus Aureliusz Wiktor – Zarys historii cesarzy od Augusta Oktawiana, czyli od końca dzieła Tytusa Liwiusza aż do dziesiątego konsulatu augusta Konstancjusza i trzeciego konsulatu cezara Juliana, translation, introduction and commentary by I. Lewandowski, Poznań 2010.

Malingue G., The Coinage of Domitius Alexander (308–310 AD), Bordeaux 2018.

Mastino A., ORBIS, ΚΟΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ: aspetti spaziali dell’idea di impero universale da Augusto a Teodosio, in: Popoli e spazio romano tra diritto e profezia. Atti del III seminario internazionale di studi storice ‘da Roma alla terza Roma’, 21–23 aprile 1983, III, Napoli 1986.

Moorhead S., The Gold Coinage of Carausius, ‘Revue Numismatique’ 2014, 171.

Paschoud F., Notes, in: Zosime, Histoire nouvelle, vol. 1, texte ét. et trad. par F. Paschoud, Paris 2000.

Pflaum H.-G., Émissions au nom de trois empereurs frappées par Carausius, ‘Revue Numismatique’ 1959, 2.

Salama P., Recherches numismatiques sur l’usurpateur africain L. Domitius Alexander (Atelier de Carthage, 308–310), in: Actes du 8e Congrès international de Numismatique, New York–Washington, septembre 1973, Paris–Bâle 1976.

Suski R., Tetrarchia. Cesarstwo rzymskie od uzurpacji Dioklecjana do śmierci Maksymina Dai (284–313), in: Świat rzymski w IV wieku, eds. P. Filipczak, R. Kosiński, Kraków 2016.

Suski R., Uzurpatorzy, in: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, vol. I/II, Źródłoznawstwo starożytności klasycznej, ed. E. Wipszycka, Warszawa 2001.

The Inscriptions of Roman Tripolitania, eds. J.M. Reynolds, J.B. Ward-Perkins, Roma 1952.

The Prosopography of the Later Roman Empire, eds. A.H.M. Jones, J.R. Martindale, J. Morris, t. 1, Cambridge 1971.

The Roman Imperial Coinage, eds. C.H.V. Sutherland, R.A.G. Carson, London 1967 sqq.

Twardowska K., Polityczne dzieje cesarstwa rzymskiego w latach 306–363, in: Świat rzymski w IV wieku, eds. P. Filipczak, R. Kosiński, Kraków 2016.

Woytek B., Die Reichsprägung des Kaisers Traianus (98–117), Wien 2010.

Wroth W., Catalogue of the Coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards and of the Empire of Thessalonica, Nicaea and Trebizond in the Bristish Museum, London 1911.

Zosimus, New History, transl. by R.T. Ridley, Leiden–Boston 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2019.48.293-306
Data publikacji: 2019-12-23 08:29:05
Data złożenia artykułu: 2019-10-05 23:32:53


Statystyki


Widoczność abstraktów - 506
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 415

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Agata Aleksandra Kluczek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.