Autor - szczegóły

Faszcza, Dariusz, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Polska

  • No 40 (2015) - Artykuły recenzyjne
    Wilhelm II a kwestia przystąpienia Bułgarii do pierwszej wojny światowej. Kilka uwag na marginesie książki P. Szlanty Wilhelm II. Ostatni z Hohenzollernów, Książka i Wiedza, Warszawa 2015, ss. 376
    Streszczenie w języku polskim  PDF