Autor - szczegóły

Bartnicki, Mariusz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

  • No 36 (2013) - Artykuły
    Ceremoniał powoływania władców na Rusi w XII wieku na przykładzie intronizacji książąt Igora Światosławowicza i Izjasława Mścisławowicza w 1146 roku
    Streszczenie w języku polskim  PDF