Autor - szczegóły

Bednarczyk, Michał Jan, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

  • No 45 (2018) - Artykuły
    Element przypadkowy i wrogi, karierowicze, moralnie rozłożeni, sypacze i deklaranci. Obraz członków Polskiej Partii Robotniczej w województwie lubelskim w świetle spraw Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej PPR w Lublinie w latach 1945–1948
    Streszczenie w języku polskim  PDF