Autor - szczegóły

Pasisz, Piotr, Polska

  • No 45 (2018) - Artykuły recenzyjne
    Wanda Moszczeńska wobec historii historiografii. Na marginesie książki Jerzego Maternickiego Wanda Moszczeńska (1896–1974). Współtwórczyni polskiej historii historiografii, Rzeszów 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 190
    Streszczenie w języku polskim  PDF
  • No 50 (2020) - Artykuły
    ‘Okres warszawski’ (1945–1950) w działalności organizacyjnej Celiny Bobińskiej na rzecz nauki historycznej
    Streszczenie w języku polskim  PDF (English)