Autor - szczegóły

Konarska-Zimnicka, Sylwia Kamilla, Instytut Historii Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska