Autor - szczegóły

Konarska-Zimnicka, Sylwia Kamilla, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska