Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 21, No 37 (2018) Odpowiedzialność cywilna za opublikowanie artykułu naukowego Streszczenie w języku polskim  PDF
Wioleta Beczek
 
Vol 19, No 30 (2016) Prawo do pomocy prawnej w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksandra Kulikowska
 
Vol 22, No 40 (2019) Prawo strony do przeniesienia do rejestru stanu cywilnego małżeństwa jednopłciowego – uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Maria Grabarczyk
 
Vol 21, No 39 (2018) Analiza danych osobowych przetwarzanych przez apteki w kontekście zmian wprowadzonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Streszczenie w języku polskim  PDF
Karolina Stawnicka-Kowalczyk
 
Vol 22, No 42 (2019) Studium upadku. Proces Anny Boleyn (1536) Streszczenie w języku polskim  PDF
Marcin Aleksander Faron
 
Vol 22, No 42 (2019) Zasada przestrzegania przez Polskę prawa międzynarodowego i jej znaczenie dla ochrony praw i wolności jednostki Streszczenie w języku polskim  PDF
Maria Dzieżyc
 
Vol 22, No 41 (2019) Kilka uwag o rękojmi przy sprzedaży w tzw. obrocie profesjonalnym Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Łukasz Urbanek
 
Vol 21, No 38 (2018) Polityka ustawodawcy w zakresie podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Gajewski
 
Vol 19, No 31 (2016) Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych przelewu praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Dąbrowska
 
Vol 22, No 40 (2019) Pozycja urzędów centralnych w strukturze administracji publicznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Karol Sułkowski, Mikołaj Wojcieszek
 
Vol 22, No 42 (2019) Odstąpienie od rezultatów wykładni językowej w prawie karnym (na kanwie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009 r., I KZP 35/08) Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Kmąk
 
Vol 19, No 29 (2016) Przestępstwo „prania brudnych pieniędzy” w regulacjach polskiego i niemieckiego kodeksu karnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Szewczak
 
Vol 19, No 28 (2016) Podmiotowość prawna gminy – analiza wybranych zagadnień Streszczenie w języku polskim  PDF
Marta Mulawa
 
26 - 38 z 38 elementów << < 1 2 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.