Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 50, No 1 (2016) Antykryzysowa polityka fiskalna – cele, uwarunkowania i instrumenty Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Alińska
 
Vol 51, No 5 (2017) Progresja podatkowa a Indeks Wzrostu i Rozwoju (GDI) Streszczenie w języku polskim
Iwona Wojciechowska-Toruńska
 
Vol 51, No 4 (2017) Ocena wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego w świetle ryzyka realizacji zadań Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Filipiak
 
Vol 50, No 1 (2016) Źródła dochodów własnych samorządu województwa w świetle ich samodzielności dochodowej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Zofia Filipiak, Marek Dylewski
 
Vol 51, No 5 (2017) Tax expenditures a transparentność polityki fiskalnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Ryta Dziemianowicz, Marzanna Poniatowicz
 
Vol 50, No 4 (2016) Aukcja elektroniczna w zamówieniach udzielanych przez publiczną służbę zdrowia Streszczenie w języku polskim  PDF
Jarosław Szymański
 
Vol 51, No 6 (2017) Nadwyżka operacyjna a decyzje finansowe jednostek samorządu terytorialnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Marek Dylewski
 
Vol 49, No 1 (2015) Czynniki nierównowagi finansów publicznych w Polsce – próba oceny wybranych kategorii Streszczenie w języku polskim  PDF
Jolanta Szołno-Koguc
 
Vol 48, No 1 (2014) Analiza deficytu sektora finansów publicznych w Polsce w latach 2007-2012 Streszczenie w języku polskim  PDF
Tomasz Budzyński
 
1 - 9 z 9 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.