Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

A

Amanzholova, Dina A., (Instytut Rosyjskiej Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie (Rosja)
Appel, Hanna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
Arsanukaeva, Malika, Akademia Prawnicza w Moskwie (Rosja)

Ś

Śladkowski, Wiesław, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Świderska-Włodarczyk, Urszula, Uniwersytet Zielonogórski (Polska)

A

Ausz, Mariusz (Polska)
Ausz, Mariusz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Polska)

Ł

Łatka, Rafał, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie (Polska)
Łatka, Rafał
Łatka, Rafał, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Polska)
Łosowski, Janusz, Instytut Historii UMCS w Lublinie (Polska)
Łuć, Ireneusz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Łuć, Ireneusz (Polska)
Łuć, Ireneusz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
Łukasiewicz, Sławomir, The John Paul II Catholic University of Lublin (Polska)
Łukaszewska-Haberkowa, Justyna, Akademia "Ignatianum" w Krakowie, Polska (Polska)
Łysakowska-Trzoss, Agata, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

Ż

Żołądź-Strzelczyk, Dorota Maria, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

1 - 18 z 18 elementów