Vol 26, No 1 (2017)

Special Issue: The Legal Determinants of Agricultural Policy

Table of Contents

Strona tytułowa wraz ze spisem treści
 
Introduction
Beata Jeżyńska
9

Articles

Paweł Czechowski
13
Jerzy Bieluk
23
Elżbieta Kremer
35
Zygmunt Truszkiewicz
55
Izabela Hasińska
77
Konrad Marciniuk
93
Rafał Michałowski
115
Joanna Mikołajczyk
131
Radosław Pastuszko
147
Andrzej Perzyna
157
Martyna Komarowska
175
Paweł Gała
193
Justyna Goździewicz-Biechońska
211
Monika A. Król
227
Przemysław Litwiniuk
255
Adam Niewiadomski
271
Eliza Jachnik
287
Magdalena Krzysztofik
299
Emilia Nawrotek
315
Małgorzata Szymańska
331
Trinidad Vázquez Ruano
349
Beata Jeżyńska
365
Aneta Suchoń
383
Michał Hejbudzki
399
Izabela Lipińska
415
Damian Puślecki
433
Krzysztof Różański
445
Ángel Martínez Gutiérrez
457
Małgorzata Korzycka, Paweł Wojciechowski
465
Anna Kapała
489
Katarzyna Leśkiewicz
503
José Ramón Sánchez Jaraba
519