Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 22, No 40 (2019) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Sekretarz Redakcji
 
Vol 22, No 41 (2019) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Sekretarz Redakcji
 
Vol 22, No 42 (2019) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Sekretarz Redakcji
 
Vol 22, No 42 (2019) Studium upadku. Proces Anny Boleyn (1536) Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Aleksander Faron
 
Vol 22, No 42 (2019) Sukcesja prawa najmu lokalu mieszkalnego na podstawie art. 691 KC – problemy interpretacyjne. Streszczenie w języku polskim   PDF
Maksym Bonarek
 
Vol 19, No 28 (2016) Swobodna ocena dowodów w postępowaniu podatkowym - istota i granice. Streszczenie w języku polskim
Duszan Wolczyński
 
Vol 18, No 27 (2015) The European Experience in Concluding to Contracts about Storage in the Composition of Freight Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Anton Demchuk
 
Vol 19, No 28 (2016) The functions of the labor law in Polish People’s Republic and the Third Republic of Poland Streszczenie w języku polskim
Aleksandra Lilia Kalinka
 
Vol 22, No 40 (2019) Tradycja polskiej dyplomacji i perspektywy na przyszłość – wybrane aspekty. Streszczenie w języku polskim   PDF
Maksym Bonarek, Marek Mierzwa, Krzysztof Niewęgłowski
 
Vol 21, No 38 (2018) Trend abolicjonistyczny w polskim prawie karnym w XX w. Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Mierzwa, Krzysztof Niewęgłowski
 
Vol 21, No 38 (2018) Trzy oblicza własności. O roli własności prywatnej w systemie społeczno-ekonomicznym na podstawie twórczości H. Belloca oraz G.K. Chestertona Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Boruta
 
Vol 20, No 33 (2017) Tworzenie samorządowych instytucji kultury Streszczenie w języku polskim   PDF
Artur Potocki
 
Vol 21, No 38 (2018) Ułatwienia powództw następczych w dyrektywie 2014/104/UE Streszczenie w języku polskim
Filip Bendkowski
 
Vol 21, No 36 (2018): Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy Udział Żydów w życiu gospodarczym gminy Sławatycze w okresie dwudziestolecia międzywojennego Streszczenie w języku polskim   PDF
Paula Skibińska
 
Vol 17, No 24 (2014) Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Brzuszczak, Kamila Ferenc
 
Vol 19, No 31 (2016) Umowa faktoringu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Patrycja Gwóźdź
 
Vol 19, No 31 (2016) Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy od osób fizycznych Streszczenie w języku polskim   PDF
Karolina Głowacka
 
Vol 19, No 31 (2016) Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy od osób prawnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Justyna Bocheńska
 
Vol 22, No 42 (2019) Uprawnienie radcy prawnego do sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów w oparciu o art. 6 ust. 3 ustawy o radcach prawnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Ireneusz Misiejuk
 
Vol 22, No 40 (2019) Ustalanie stron postępowania w spawach o nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego w orzecznictwie sądów administracyjnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Paulina Zadykowicz
 
Vol 19, No 30 (2016) Ustawowe ograniczenia obowiązujące w strefach ochrony uzdrowiskowej. Wybrane zagadnienia Streszczenie w języku polskim   PDF
Agata Lizak
 
Vol 22, No 41 (2019) Utwory fotograficzne w regulacjach prawa autorskiego od czasów II Rzeczypospolitej do chwili obecnej. Analiza prawnoporównawcza. Streszczenie w języku polskim   PDF
Łukasz Pers
 
Vol 21, No 39 (2018) Uzasadnienie niestosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary – wątpliwości na tle art. 424 § 2 k.p.k. Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Kmąk
 
Vol 18, No 26 (2015) W kierunku zwiększania efektywności mechanizmu kontrolnego Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – aspekty teoretyczne i orzecznicze Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Pęcherczyk
 
Vol 20, No 33 (2017) Wielojęzyczność jako wyzwanie w procesie stanowienia i wykładni prawa Unii Europejskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Szponar-Seroka
 
176 - 200 z 236 elementów << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>