Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 21, No 37 (2018) Kierunki zmian przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników jako działania zmierzające do poprawy jakości bezpieczeństwa społecznego Streszczenie w języku polskim   PDF
Aleksandra Hadzik
 
Vol 22, No 41 (2019) Kilka uwag o rękojmi przy sprzedaży w tzw. obrocie profesjonalnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Łukasz Urbanek
 
Vol 22, No 40 (2019) Komitet Stabilności Finansowej jako organ nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w Polsce. Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Tomasz Niewęgłowski
 
Vol 16, No 23 (2013) KOMPETENCJE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JAKO INSTYTUCJI KONSTYTUCYJNEJ KONTROLI PRAWA NA TLE KOMPETENCJI SĄDU KONSTYTUCYJNEGO UKRAINY Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Mościcki, Rafał Adamczyk
 
Vol 21, No 36 (2018): Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy Kompleksowość prawa kultury jako gałęzi prawa Streszczenie w języku polskim
Artur Potocki
 
Vol 22, No 41 (2019) Konstytucjonalizacja kompetencji parlamentów narodowych związanych z członkostwem państwa w Unii Europejskiej. Streszczenie w języku polskim
Magdalena Wrzalik, Marcin Kłos
 
Vol 17, No 24 (2014) Konstytucyjny model małżeństwa (art. 18 Konstytucji RP) Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Kozyra
 
Vol 21, No 39 (2018) Kontrola operacyjna w polskim prawie antyterrorystycznym Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Szych
 
Vol 19, No 29 (2016) Korupcja w sektorze prywatnym w Estonii Streszczenie w języku polskim   PDF
Ernest Szczęch
 
Vol 19, No 31 (2016) Kradzież jako przestępstwo materialne ścięte – jak ustalić czas skutku? Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Tyburcy
 
Vol 18, No 27 (2015) Kryminalistyczne i sądowo-lekarskie aspekty badania zwłok ofiar pożarów Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Karwowska, Andrzej Gawliński
 
Vol 22, No 41 (2019) Łączność skazanych ze światem zewnętrznym – kontakty poza murami zakładu karnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Magdalena Świergała
 
Vol 18, No 27 (2015) Mały podatnik w VAT Streszczenie w języku polskim   PDF
Justyna Nesterak, Kamil Klamer
 
Vol 20, No 35 (2017) Mediacja w polskim prawie karnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Karol Sułkowski
 
Vol 21, No 37 (2018) Menedżer jako podatnik podatku od towarów i usług – analiza w świetle interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Kołek
 
Vol 22, No 42 (2019) Metody tranzytu poczty dyplomatycznej w prawie międzynarodowym publicznym Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Tomasz Niewęgłowski
 
Vol 22, No 41 (2019) Możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania w Kodeksie postępowania administracyjnego w świetle Konstytucji RP Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Passon
 
Vol 21, No 36 (2018): Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy Nabycie i utrata statusu prawnego przedsiębiorcy Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Lubeńczuk
 
Vol 23, No 1 (2023) Naczelne zasady procedury karnej w II RP Streszczenie w języku polskim   PDF
Dawid Patryk Baltyzar, Ilona Maria Łukasik
 
Vol 23, No 1 (2023) Naczelne zasady procedury karnej w II RP Streszczenie w języku polskim
Ilona Maria Łukasik, Dawid Patryk Baltyzar
 
Vol 17, No 24 (2014) NAZIZM A RELIGIA – POZYCJA PRAWNA KOŚCIOŁA PROTESTANCKIEGO I KATOLICKIEGO W TRZECIEJ RZESZY Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewelina Janas
 
Vol 21, No 36 (2018): Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy Niebezpieczny przedmiot jako znamię rozboju kwalifikowanego Streszczenie w języku polskim
Tomasz Tyburcy
 
Vol 21, No 39 (2018) Niebezpieczny przedmiot jako znamię rozboju kwalifikowanego Streszczenie w języku polskim
Tomasz Tyburcy
 
Vol 20, No 32 (2017) Niezaspokojenie wierzyciela jako przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w ujęciu porównawczym. Zagadnienia wybrane Streszczenie w języku polskim   PDF
Maciej Błotnicki
 
Vol 16, No 23 (2013) NOWE REGULACJE EUROPEJSKIE CRD IV/CRR KROKIEM DO PRZEJRZYSTEGO SYSTEMU FINANSOWEGO Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Mulawa
 
51 - 75 z 251 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>