Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 18, No 27 (2015) Rozważania de lege lata nad zakresem przedmiotowym podatku od nieruchomości jako dochodu gminy Streszczenie w języku polskim   PDF
Hubert Kostecki, Szymon Serek
 
Vol 21, No 36 (2018): Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy "Samorządowa Instytucja Kultury jako samodzielny zakład publiczny"./ "Self-government cultural institution as an independent public establishment" Streszczenie w języku polskim
Mariya Pelekh
 
Vol 16, No 23 (2013) SAMOWOLA UŻYTKOWA. REFLEKSJE NAD NAŁOŻENIEM KARY PIENIĘŻNEJ Z TYTUŁU NIELEGALNEGO UŻYTKOWANIA BUDYNKU. Streszczenie w języku polskim   PDF
Adrian Sypnicki
 
Vol 22, No 42 (2019) Sankcja braku związania konsumenta niedozwolonym postanowieniem umownym stosowana w drodze indywidualnej kontroli wzorca umowy (art. 385(1) k.c.). Streszczenie w języku polskim
Krystyna Anna Dąbrowska
 
Vol 18, No 26 (2015) Słowo wstępne Szczegóły   PDF
Bartosz Liżewski
 
Vol 18, No 27 (2015) Słowo wstępne Szczegóły   PDF
Kolegium Redakcyjne
 
Vol 22, No 40 (2019) Skuteczność i efektywność realizacji zadań publicznych przez szczególne (nietypowe) podmioty administracji publicznej. Streszczenie w języku polskim   PDF
Marta Górka
 
Vol 20, No 35 (2017) Skuteczność nadzoru nad samorządem terytorialnym Streszczenie w języku polskim
Kamila Piłat
 
Vol 21, No 38 (2018) Skutki podatkowe umorzenia wierzytelności Streszczenie w języku polskim   PDF
Aleksandra Banach
 
Vol 16, No 23 (2013) Spis treści Szczegóły   PDF
Aneta Okuń
 
Vol 22, No 40 (2019) Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju pozabankowego sektora kredytów konsumenckich. Prawna analiza działalności instytucji pożyczkowych w świetle ograniczeń normatywnych. Streszczenie w języku polskim   PDF
Maksym Bonarek
 
Vol 21, No 38 (2018) Sposoby nabycia własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego z uwzględnieniem zmian w zakresie przekształcenia współużytkowania wieczystego gruntów we własność. Streszczenie w języku polskim
Kewin Wojciech Rozum
 
Vol 17, No 25 (2014) Sprawozdanie z I Ogólnokrajowej Konferencji „Na granicy prawa i medycyny, czyli współczesne problemy prawa medycznego i farmaceutycznego (Lublin, 12 maja 2014 r.) Szczegóły   PDF
Grzegorz Siedlecki
 
Vol 17, No 25 (2014) Sprawozdanie z konferencji naukowej „Nulla poena sine lege poenali anteriori – historia kary w Polsce od XVII wieku” (Lublin, 3 marca 2014 r.) Szczegóły   PDF
Andrzej Janiak, Justyna Nesterak
 
Vol 18, No 27 (2015) Sprawozdanie z ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Współczesne konflikty zbrojne” (Lublin, 14 stycznia 2015 r.) Szczegóły   PDF
Dawid Kościołko
 
Vol 18, No 27 (2015) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej „Obligatio est iuris vinculum – gospodarka i jej prawne uregulowania w starożytnym Rzymie” (Lublin, 20 lutego 2014 r.) Szczegóły   PDF
Sebastian Stankiewicz
 
Vol 17, No 25 (2014) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Odpowiedzialność za zbrodnie wojenne w świetle prawa międzynarodowego” (Lublin, 14 marca 2014 r.) Szczegóły   PDF
Joanna Nowak
 
Vol 20, No 35 (2017) Sprzeciw – nowy środek kontroli decyzji kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Klaudia Anna Celińska
 
Vol 17, No 25 (2014) Sprzedaż wysyłkowa towarów konsumenckich w świetle unijnych dyrektyw oraz prawa krajowego Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Dominika Ksepko
 
Vol 21, No 36 (2018): Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy Status administracyjnoprawny przedsiębiorcy wobec władczej ingerencji organu administracji publicznej – wybrane zagadnienia Streszczenie w języku polskim   PDF
Wiktor Trybka
 
Vol 18, No 27 (2015) Status frontexu – jako wyspecjalizowanej agencji Unii Europejskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Nikol Wałucka
 
Vol 16, No 23 (2013) STATUS PRAWNY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO W ŚWIETLE PRZEPISÓW KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Szczęśniak
 
Vol 21, No 36 (2018): Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy Strona tytułowa i spis treści Szczegóły   PDF
Redaktor Naukowy
 
Vol 21, No 37 (2018) Strona tytułowa i spis treści Szczegóły   PDF
Redaktor Naukowy
 
Vol 20, No 35 (2017) Strona tytułowa wraz ze spisem treści Szczegóły   PDF
Redaktor Naukowy
 
151 - 175 z 236 elementów << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>