Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 19, No 29 (2016) Problematyka korupcji w polskim kodeksie karnym na tle klarownych regulacji japońskich Streszczenie w języku polskim   PDF
Maciej Błotnicki
 
Vol 17, No 25 (2014) Problematyka ochrony wynagrodzenia za pracę – wybrane aspekty Streszczenie w języku polskim   PDF
Paulina Daniluk
 
Vol 22, No 40 (2019) Problematyka opinii biegłego sądowego z zakresu ruchu drogowego w postępowaniu sądowym. Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Korpysz
 
Vol 22, No 41 (2019) Problematyka przestępstwa uporczywego nękania Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Galiński
 
Vol 22, No 40 (2019) Prokurator jako podmiot uczestniczący na prawach strony w postępowaniu administracyjnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Magdalena Sugier
 
Vol 17, No 24 (2014) Propozycje reform polskiego systemu ochrony zdrowia – perspektywy i możliwości zastosowania rozwiązań systemowych stosowanych w Republice Federalnej Niemiec Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Mińko
 
Vol 20, No 32 (2017) Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania z wykorzystaniem rajów podatkowych w prawodawstwach Polski oraz Wielkiej Brytanii Streszczenie w języku polskim
Karolina Skarżyńska
 
Vol 21, No 36 (2018): Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy Przedsiębiorca a prawnokarny zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej Streszczenie w języku polskim   PDF
Agata Ziółkowska, Weronika Baran
 
Vol 21, No 36 (2018): Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy Przedsiębiorca w procedurze dostępu do informacji publicznej Streszczenie w języku polskim   PDF
Kazimierz Pawlik
 
Vol 21, No 36 (2018): Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy Przedsiębiorca w realiach XXI w. Wybrane zagadnienia i postulaty Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Dobosz
 
Vol 19, No 29 (2016) Przestępstwo „prania brudnych pieniędzy” w regulacjach polskiego i niemieckiego kodeksu karnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Szewczak
 
Vol 20, No 32 (2017) Przestępstwo prania brudnych pieniędzy w ujęciu komparatystycznym. Rozważania porównawczoprawne na tle porządków prawnych wybranych państw europejskich, azjatyckich oraz kontynentu amerykańskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Witold Szwarnowski
 
Vol 20, No 33 (2017) Przestępstwo utrwalania i rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Patryk Olszak
 
Vol 21, No 38 (2018) Przyczyny i skutki niesłusznych skazań w Polsce Streszczenie w języku polskim
Arleta Stefaniak
 
Vol 20, No 34 (2017) Przymusowe leczenie szpitalne osób chorych psychicznie – kilka uwag na tle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Streszczenie w języku polskim   PDF
Paulina Chełmowska
 
Vol 21, No 38 (2018) Pseudonimizacja jako nowy środek zabezpieczenia danych osobowych w świetle zmian prawnych w UE – wybrane aspekty Streszczenie w języku polskim
Mateusz Kamil Niedźwiecki
 
Vol 21, No 36 (2018): Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy Publicznoprawne aspekty instytucjonalnej pomocy państwa dla przedsiębiorców sektora małych
i średnich przedsiębiorstw
Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Kozień
 
Vol 21, No 36 (2018): Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy Publicznoprawny obowiązek zawierania umów cywilnoprawnych przez przedsiębiorstwa energetyczne Streszczenie w języku polskim   PDF
Angelika Kurzawa
 
Vol 21, No 39 (2018) Pytanie o dopuszczalność substytucji powierniczej a projekt prawa spadkowego autorstwa Stanisława Wróblewskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Ossowska
 
Vol 20, No 33 (2017) Realizacja zasady dyspozycyjności w zakresie dopuszczalności środków zaskarżenia czynności komornika w postępowaniu egzekucyjnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Beata Sadowska
 
Vol 20, No 32 (2017) Reformatoryjny model postępowania odwoławczego a zasada dwuinstancyjności postępowania Streszczenie w języku polskim   PDF
Mateusz Wiśniewski
 
Vol 22, No 40 (2019) Rola biegłego psychologa w przesłuchaniu dziecka w trybie art. 185a Kodeksu postępowania karnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Osiak-Krynicka
 
Vol 20, No 34 (2017) Rola mediów w kształtowaniu wizerunku wymiaru sprawiedliwości – zarys problematyki Streszczenie w języku polskim   PDF
Aleksandra Żaba
 
Vol 22, No 41 (2019) Rola skarbnika w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostkę samorządu terytorialnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Damian Mierzwa
 
Vol 19, No 28 (2016) Rola zwolnień i ulg podatkowych w zakresie opodatkowania akcyzą energii elektrycznej w Dyrektywie 2003/96/WE i jej implementacji w prawie polskim Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Maria Bralewska
 
126 - 150 z 236 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>