Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 23, No 1 (2023) Prawne konsekwencje śmierci posiadacza rachunku bankowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Bradliński, Magdalena Dąbrowska
 
Vol 17, No 25 (2014) Prawne uwarunkowania transgranicznej opieki zdrowotnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Maciej Mińko, Magdalena Mińko
 
Vol 17, No 25 (2014) Prawnicy wśród wikipedystów – portret statystyczny Streszczenie w języku polskim   PDF
Karol Dąbrowski, Szymon Grabarczuk
 
Vol 19, No 30 (2016) Prawo do pomocy prawnej w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Streszczenie w języku polskim
Aleksandra Kulikowska
 
Vol 19, No 30 (2016) Prawo do pomocy prawnej w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Streszczenie w języku polskim   PDF
Aleksandra Kulikowska
 
Vol 16, No 23 (2013) PRAWO KARNE III RZESZY INSTRUMENTEM POLITYKI PAŃSTWA TOTALITARNEGO Streszczenie w języku polskim   PDF
Łukasz Bolesta
 
Vol 22, No 40 (2019) Prawo strony do przeniesienia do rejestru stanu cywilnego małżeństwa jednopłciowego – uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Maria Grabarczyk
 
Vol 19, No 29 (2016) Problematyka korupcji w polskim kodeksie karnym na tle klarownych regulacji japońskich Streszczenie w języku polskim   PDF
Maciej Błotnicki
 
Vol 17, No 25 (2014) Problematyka ochrony wynagrodzenia za pracę – wybrane aspekty Streszczenie w języku polskim   PDF
Paulina Daniluk
 
Vol 22, No 40 (2019) Problematyka opinii biegłego sądowego z zakresu ruchu drogowego w postępowaniu sądowym. Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Korpysz
 
Vol 22, No 41 (2019) Problematyka przestępstwa uporczywego nękania Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Galiński
 
Vol 23, No 1 (2023) Procedura Cywilna w II RP Streszczenie w języku polskim   PDF
Karolina Klaudia Bała, Wiktoria Cieśla
 
Vol 22, No 40 (2019) Prokurator jako podmiot uczestniczący na prawach strony w postępowaniu administracyjnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Magdalena Sugier
 
Vol 17, No 24 (2014) Propozycje reform polskiego systemu ochrony zdrowia – perspektywy i możliwości zastosowania rozwiązań systemowych stosowanych w Republice Federalnej Niemiec Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Mińko
 
Vol 20, No 32 (2017) Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania z wykorzystaniem rajów podatkowych w prawodawstwach Polski oraz Wielkiej Brytanii Streszczenie w języku polskim
Karolina Skarżyńska
 
Vol 23, No 1 (2023) Przedmowa do Ars Iuridica Szczegóły   PDF
Redakcja czasopisma
 
Vol 21, No 36 (2018): Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy Przedsiębiorca a prawnokarny zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej Streszczenie w języku polskim   PDF
Agata Ziółkowska, Weronika Baran
 
Vol 21, No 36 (2018): Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy Przedsiębiorca w procedurze dostępu do informacji publicznej Streszczenie w języku polskim   PDF
Kazimierz Pawlik
 
Vol 21, No 36 (2018): Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy Przedsiębiorca w realiach XXI w. Wybrane zagadnienia i postulaty Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Dobosz
 
Vol 19, No 29 (2016) Przestępstwo „prania brudnych pieniędzy” w regulacjach polskiego i niemieckiego kodeksu karnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Szewczak
 
Vol 20, No 32 (2017) Przestępstwo prania brudnych pieniędzy w ujęciu komparatystycznym. Rozważania porównawczoprawne na tle porządków prawnych wybranych państw europejskich, azjatyckich oraz kontynentu amerykańskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Witold Szwarnowski
 
Vol 20, No 33 (2017) Przestępstwo utrwalania i rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Patryk Olszak
 
Vol 21, No 38 (2018) Przyczyny i skutki niesłusznych skazań w Polsce Streszczenie w języku polskim
Arleta Stefaniak
 
Vol 20, No 34 (2017) Przymusowe leczenie szpitalne osób chorych psychicznie – kilka uwag na tle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Streszczenie w języku polskim   PDF
Paulina Chełmowska
 
Vol 21, No 38 (2018) Pseudonimizacja jako nowy środek zabezpieczenia danych osobowych w świetle zmian prawnych w UE – wybrane aspekty Streszczenie w języku polskim
Mateusz Kamil Niedźwiecki
 
126 - 150 z 251 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>