Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 19, No 30 (2016) Podatkowa grupa kapitałowa jako instrument optymalizacji podatkowej Streszczenie w języku polskim
Izabela Cąkała, Maria Baranowska
 
Vol 19, No 28 (2016) Podmiotowość prawna gminy – analiza wybranych zagadnień Streszczenie w języku polskim   PDF
Marta Mulawa
 
Vol 21, No 39 (2018) Podmiotowość wybranych aktorów w prawie międzynarodowym publicznym Streszczenie w języku polskim   PDF
Malwina Ewa Kołodziejczak
 
Vol 16, No 23 (2013) PODPIS ELEKTRONICZNY – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Śwital
 
Vol 19, No 30 (2016) Podstawy kasacyjne i ich uzasadnienie w najnowszym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Majewski
 
Vol 20, No 32 (2017) Podstawy odpowiedzialności Skarbu Państwa za błędy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w świetle unormowań konstytucyjnych i kodeksowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Czajka
 
Vol 17, No 24 (2014) Pojęcie i status inwestora w międzynarodowym prawie inwestycyjnym Część I Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Bors
 
Vol 19, No 31 (2016) Pojęcie i status inwestora w międzynarodowym prawie inwestycyjnym. Część I Streszczenie w języku polskim
Michał Łukasz Bors
 
Vol 19, No 30 (2016) Pojęcie i status inwestora w międzynarodowym prawie inwestycyjnym. Część II Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Bors
 
Vol 18, No 27 (2015) Pojedynek – tradycyjny zwyczaj rozprawy honorowej z bronią w ręku czy też forma samodzielnego wymierzania sobie sprawiedliwości Streszczenie w języku polskim   PDF
Ilona Pióro
 
Vol 21, No 38 (2018) Polityka ustawodawcy w zakresie podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Gajewski
 
Vol 21, No 38 (2018) Polskie kodeksy karne okresu międzywojnia Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Bradliński
 
Vol 21, No 36 (2018): Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy Pomoc bagatelna jako szczególna forma wsparcia publicznego małych i średnich przedsiębiorców Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Jankowska
 
Vol 23, No 1 (2023) Posłużenie się skradzioną kartą bankomatową jako kradzież z włamaniem. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2017 roku, III K 349/16 Streszczenie w języku polskim   PDF
Wiktoria Korycka
 
Vol 20, No 33 (2017) Potrącenie umowne w prawie polskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Łukasz Chyla, Anna Barańska
 
Vol 22, No 40 (2019) Pozycja organów nadzoru górniczego w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami piasku i żwiru w Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Damian Mierzwa
 
Vol 20, No 35 (2017) Pozycja prawna niepełnoletniego w Galicji w świetle Ustaw Cywilnych dla Galicyi Zachodniey (Kodeksu cywilnego zachodniogalicyjskiego) Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Makówka
 
Vol 22, No 40 (2019) Pozycja urzędów centralnych w strukturze administracji publicznej Streszczenie w języku polskim   PDF
Karol Sułkowski, Mikołaj Wojcieszek
 
Vol 21, No 36 (2018): Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy Praktyczne problemy gospodarki współdzielenia w oparciu o działalność Ubera Streszczenie w języku polskim   PDF
Maksym Bonarek
 
Vol 19, No 29 (2016) Pranie brudnych pieniędzy jako przejaw White Collar Crime. Odpowiedzialność karna pracowników instytucji finansowych – perspektywa brytyjska i polska Streszczenie w języku polskim   PDF
Dorota Justyna Czerwiak
 
Vol 18, No 26 (2015) Prawa człowieka w ujęciu Hanny Waśkiewicz Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Pych
 
Vol 18, No 26 (2015) Prawa człowieka w czasie wojny Streszczenie w języku polskim   PDF
Agata Grabowska-Bacza
 
Vol 18, No 26 (2015) Prawa kobiet muzułmańskich w europejskim systemie ochrony praw człowieka Streszczenie w języku polskim   PDF
Aneta Kornaś
 
Vol 19, No 28 (2016) Prawa wynikające z certyfikatów kwalifikowanych funduszu transakcji na rynku nieruchomości Streszczenie w języku polskim   PDF (Русский)
Oksana Gnativ
 
Vol 19, No 30 (2016) Prawne aspekty obrotu żywnością genetycznie modyfikowaną w Unii Europejskiej i Polsce Streszczenie w języku polskim   PDF
Cezary Zapała
 
101 - 125 z 251 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>