Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 20, No 33 (2017) Tworzenie samorządowych instytucji kultury Streszczenie w języku polskim   PDF
Artur Potocki
 
Vol 17, No 24 (2014) Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Brzuszczak, Kamila Ferenc
 
Vol 21, No 36 (2018): Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy Udział Żydów w życiu gospodarczym gminy Sławatycze w okresie dwudziestolecia międzywojennego Streszczenie w języku polskim   PDF
Paula Skibińska
 
Vol 21, No 38 (2018) Ułatwienia powództw następczych w dyrektywie 2014/104/UE Streszczenie w języku polskim
Filip Bendkowski
 
Vol 19, No 31 (2016) Umowa faktoringu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Patrycja Gwóźdź
 
Vol 19, No 31 (2016) Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy od osób fizycznych Streszczenie w języku polskim   PDF
Karolina Głowacka
 
Vol 19, No 31 (2016) Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy od osób prawnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Justyna Bocheńska
 
Vol 22, No 42 (2019) Uprawnienie radcy prawnego do sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów w oparciu o art. 6 ust. 3 ustawy o radcach prawnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Ireneusz Misiejuk
 
Vol 22, No 40 (2019) Ustalanie stron postępowania w spawach o nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego w orzecznictwie sądów administracyjnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Paulina Zadykowicz
 
Vol 19, No 30 (2016) Ustawowe ograniczenia obowiązujące w strefach ochrony uzdrowiskowej. Wybrane zagadnienia Streszczenie w języku polskim   PDF
Agata Lizak
 
Vol 22, No 41 (2019) Utwory fotograficzne w regulacjach prawa autorskiego od czasów II Rzeczypospolitej do chwili obecnej. Analiza prawnoporównawcza. Streszczenie w języku polskim   PDF
Łukasz Pers
 
Vol 21, No 39 (2018) Uzasadnienie niestosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary – wątpliwości na tle art. 424 § 2 k.p.k. Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Kmąk
 
Vol 18, No 26 (2015) W kierunku zwiększania efektywności mechanizmu kontrolnego Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – aspekty teoretyczne i orzecznicze Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Pęcherczyk
 
Vol 20, No 33 (2017) Wielojęzyczność jako wyzwanie w procesie stanowienia i wykładni prawa Unii Europejskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Szponar-Seroka
 
Vol 19, No 31 (2016) Wniosek wszczynający postępowanie w przedmiocie wyrażenia zgody przez sąd opiekuńczy na pobranie szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej od małoletniego Streszczenie w języku polskim   PDF
Justyna Sadowska
 
Vol 20, No 34 (2017) Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania pieniężne i zobowiązania niepieniężne upadłego Streszczenie w języku polskim   PDF
Adrian Borys
 
Vol 20, No 32 (2017) Wpływ ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego na szybkość i rzetelność procesu karnego. Studium przypadku Streszczenie w języku polskim   PDF
Jan Kluza
 
Vol 16, No 23 (2013) WPŁYW WYKŁADNI EUROPEJSKIEJ KONWENCJI O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA NA INTERPRETACJE PRAWA POLSKIEGO Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Joanna Stylska
 
Vol 21, No 37 (2018) Współpraca administracji publicznej ze społeczeństwem na przykładzie funkcjonowania budżetu obywatelskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Brzozowski, Magdalena Szorc
 
Vol 23, No 1 (2023) Współpraca biegłego lekarza z organami ściagania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie oględzin zwłok Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Sowała
 
Vol 19, No 29 (2016) Wstęp Szczegóły   PDF
Marek Kulik
 
Vol 18, No 27 (2015) Wybrane aspekty myśli prawno-politycznej Charles’a de Gaulle’a. Główne inspiracje i założenia Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Lesiński
 
Vol 20, No 32 (2017) Wybrane przestępstwa gospodarcze związane z obrotem walutą Bitcoin w prawie polskim, Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Czaplicki
 
Vol 17, No 25 (2014) Wybrane zagadnienia w zakresie kontroli działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez sądy administracyjne – część pierwsza Streszczenie w języku polskim   PDF
Łukasz Jurek
 
Vol 19, No 29 (2016) Wybrane zagadnienia związane z projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Toruński, Krzysztof Michalak
 
201 - 225 z 251 elementów << < 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>