Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 19, No 31 (2016) Wniosek wszczynający postępowanie w przedmiocie wyrażenia zgody przez sąd opiekuńczy na pobranie szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej od małoletniego Streszczenie w języku polskim   PDF
Justyna Sadowska
 
Vol 16, No 23 (2013) WPŁYW WYKŁADNI EUROPEJSKIEJ KONWENCJI O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA NA INTERPRETACJE PRAWA POLSKIEGO Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Joanna Stylska
 
Vol 20, No 34 (2017) Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania pieniężne i zobowiązania niepieniężne upadłego Streszczenie w języku polskim   PDF
Adrian Borys
 
Vol 20, No 32 (2017) Wpływ ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego na szybkość i rzetelność procesu karnego. Studium przypadku Streszczenie w języku polskim   PDF
Jan Kluza
 
Vol 21, No 37 (2018) Współpraca administracji publicznej ze społeczeństwem na przykładzie funkcjonowania budżetu obywatelskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemysław Brzozowski, Magdalena Szorc
 
Vol 19, No 29 (2016) Wstęp Szczegóły   PDF
Marek Kulik
 
Vol 18, No 27 (2015) Wybrane aspekty myśli prawno-politycznej Charles’a de Gaulle’a. Główne inspiracje i założenia Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Lesiński
 
Vol 20, No 32 (2017) Wybrane przestępstwa gospodarcze związane z obrotem walutą Bitcoin w prawie polskim, Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Czaplicki
 
Vol 17, No 25 (2014) Wybrane zagadnienia w zakresie kontroli działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez sądy administracyjne – część pierwsza Streszczenie w języku polskim   PDF
Łukasz Jurek
 
Vol 19, No 29 (2016) Wybrane zagadnienia związane z projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Toruński, Krzysztof Michalak
 
Vol 22, No 41 (2019) Wydatki gmin miejskich na prawach powiatu na promocję Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Bradliński
 
Vol 17, No 25 (2014) Wykorzystanie prywatnej ekspertyzy w postępowaniu karnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Aleksandra Szymańska
 
Vol 22, No 42 (2019) Wymiar prawny systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym RP Streszczenie w języku polskim   PDF
Malwina Ewa Kołodziejczak
 
Vol 20, No 33 (2017) Wymiar sprawiedliwości w świetle zasady trójpodziału władz wobec bieżących wydarzeń politycznych Streszczenie w języku polskim
Jan Kluza
 
Vol 21, No 37 (2018) Wywłaszczenie nieruchomości – aspekty prawne Streszczenie w języku polskim   PDF
Klaudia Celińska
 
Vol 17, No 24 (2014) Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Siedlecki
 
Vol 22, No 41 (2019) Zagadnienie wykorzystania i ochrony przestrzeni kosmicznej w dokumentach ONZ Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Tomasz Niewęgłowski
 
Vol 22, No 42 (2019) Zagrożenia związane z działaniem człowieka w systemie ochrony informacji niejawnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Janusz Sławomir Parczewski
 
Vol 21, No 38 (2018) Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy Streszczenie w języku polskim   PDF
Karol Sułkowski
 
Vol 22, No 40 (2019) Zakres pojęciowy ,,strony” w postępowaniu o naprawienie szkody powstałej na skutek wydania wadliwej decyzji administracyjnej oraz jego wpływ na sądownictwo powszechne. Rozważania interdyscyplinarne Streszczenie w języku polskim   PDF
Diana Tylus, Sławomir Piotr Korus
 
Vol 19, No 30 (2016) Zarządzenie zastępcze jako szczególny rodzaj rozstrzygnięć nadzorczych wojewody Streszczenie w języku polskim   PDF
Kacper Rożek
 
Vol 22, No 41 (2019) Zasada odrębności i niezależności sądów i trybunałów a obraz polskiego sądownictwa we współczesnym społeczeństwie – aspekt socjologiczno-prawny Streszczenie w języku polskim   PDF
Patryk Patoleta
 
Vol 22, No 42 (2019) Zasada przestrzegania przez Polskę prawa międzynarodowego i jej znaczenie dla ochrony praw i wolności jednostki Streszczenie w języku polskim   PDF
Maria Dzieżyc
 
Vol 21, No 37 (2018) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jako forma ograniczenia zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Streszczenie w języku polskim   PDF
Maksym Bonarek
 
Vol 21, No 37 (2018) Zdolność upadłościowa i restrukturyzacyjna osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne Streszczenie w języku polskim   PDF
Martyna Komarowska
 
201 - 225 z 236 elementów << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>