Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 16, No 23 (2013) O POJMOWANIU PRAWA – ZARYS PROBLEMU Streszczenie w języku polskim   PDF
Wojciech Dziedziak
 
Vol 19, No 28 (2016) Ochrona informacji zawierających tajemnicę bankową na tle regulacji chroniących dobra osobiste. Streszczenie w języku polskim   PDF
Karolina Gorczyca
 
Vol 20, No 34 (2017) Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na przykładzie formatu telewizyjnego. Wybrane zagadnienia Streszczenie w języku polskim   PDF
Mikołaj Rajca, Wojciech Sroka
 
Vol 21, No 37 (2018) Od powszechnej praktyki do abolicji - kara śmierci w polskim ustawodawstwie karnym oraz prawie międzynarodowym publicznym Streszczenie w języku polskim
Krzysztof Tomasz Niewęgłowski, Marek Mierzwa
 
Vol 21, No 37 (2018) Odpowiedzialność cywilna za opublikowanie artykułu naukowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Wioleta Beczek
 
Vol 23, No 1 (2023) Odpowiedzialność dyscyplinarna radcy prawnego za złamanie tajemnicy zawodowej Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Aleksandra Helena Zawiślak-Białek
 
Vol 20, No 35 (2017) Odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy Streszczenie w języku polskim   PDF
Daniela Wybrańczyk
 
Vol 20, No 32 (2017) Odpowiedzialność karna za niedozwolone porozumienia przetargowe w polskim i niemieckim kodeksie karnym Streszczenie w języku polskim   PDF
Sebastian Zieliński
 
Vol 21, No 38 (2018) Odpowiedzialność za szkody na ziemi wyrządzone ruchem statku powietrznego. Analiza regulacji. Streszczenie w języku polskim
Piotr Czeczot
 
Vol 22, No 42 (2019) Odstąpienie od rezultatów wykładni językowej w prawie karnym (na kanwie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009 r., I KZP 35/08) Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Kmąk
 
Vol 22, No 42 (2019) Ograniczenia konstytucyjnej zasady poszanowania i ochrony wolności człowieka w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Damian Mierzwa
 
Vol 23, No 1 (2023) Opinia biegłego sądowego w procesie karnym dotycząca dziecka autystycznego Streszczenie w języku polskim
Emilia Płońska
 
Vol 16, No 23 (2013) OPŁATA ZA DOSTĘPNOŚĆ W PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM Streszczenie w języku polskim   PDF
Maciej Pisz, Sebastian Wijas
 
Vol 19, No 31 (2016) Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych przelewu praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Dąbrowska
 
Vol 19, No 31 (2016) Opodatkowanie umowy faktoringu podatkiem od towarów i usług Streszczenie w języku polskim   PDF
Karolina Jaskulska
 
Vol 19, No 31 (2016) Opodatkowanie umowy przelewu wierzytelności podatkiem od czynności cywilnoprawnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Karolina Barszczewska
 
Vol 19, No 31 (2016) Opodatkowanie umowy przelewu wierzytelności podatkiem od towarów i usług Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Karykowska
 
Vol 22, No 40 (2019) Organizacja ekologiczna jako podmiot w postępowaniu administracyjnym. Wybrane zagadnienia Streszczenie w języku polskim   PDF
Ilona Radziwon-Kamińska
 
Vol 21, No 38 (2018) Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2013 r. (I ACa 787/12). Rozważania dotyczące konsekwencji braku rzetelnej informacji o stanie pacjenta Streszczenie w języku polskim   PDF
Magdalena Sobas
 
Vol 20, No 33 (2017) Orzeczenie sądu opiekuńczego w przedmiocie wyrażenia zgody na pobranie od małoletniego szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Justyna Sadowska
 
Vol 18, No 26 (2015) Orzecznictwo Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu a stanowienie i stosowanie prawa polskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Stylska
 
Vol 23, No 1 (2023) Penalizacja oszustw ubezpieczeniowych na tle polskiego i norweskiego porządku prawnego Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Sadowski
 
Vol 20, No 34 (2017) Początki instytucjonalizacji współpracy międzynarodowej w starożytnej i średniowiecznej Europie Streszczenie w języku polskim   PDF
Artur Świstak
 
Vol 19, No 31 (2016) Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych w faktoringu odwróconym Streszczenie w języku polskim   PDF
Monika Iżewska
 
Vol 19, No 31 (2016) Podatek od towarów i usług w faktoringu odwróconym Streszczenie w języku polskim   PDF
Natalia Janik
 
76 - 100 z 251 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>