Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 71, No 1 (2016) IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna „Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych” Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Krzyżewska, Sylwester Wereski
 
Vol 69, No 2 (2014) IV Seminarium Doktoranckie, 9–11 maja 2014, Mielnik oraz IX Warsztaty Młodych Geomorfologów, 6–8 maja 2014, Biała Góra Szczegóły   PDF
Malwina Dzierżak, Joanna Jarosz, Jarosław Pietruczuk, Monika Pietruczuk
 
Vol 70, No 1 (2015) Kongres Geografów Polskich „Granice Geografii” (17-21 czerwca 2015 r.) na Wydziale Nauk O Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Flaga, Przemysław Paweł Mroczek
 
Vol 70, No 1 (2015) Kontrowersje wokół dydaktyki geografii Streszczenie w języku polskim   PDF
Maria Groenwald
 
Vol 70, No 2 (2015) Krajobrazy dźwiękowe jako przedmiot zainteresowań geografii Streszczenie w języku polskim   PDF
Sebastian Bernat
 
Vol 69, No 2 (2014) Meandry percepcji krajobrazu. Badania empiryczne wśród młodzieży gimnazjalnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Pytka
 
Vol 69, No 1 (2014) Mechanizm i stadia rozwoju śródpolnego wąwozu drogowego na tle zmian ukształtowania powierzchni w jego otoczeniu Streszczenie w języku polskim   PDF
Jan Rodzik, Mirosław Krukowski, Piotr Zagórski
 
Vol 71, No 2 (2016) Między mądrością a potocznością edukacji geograficznej. Przykład brytyjski Streszczenie w języku polskim   PDF
Teresa Jadwiga Sadoń-Osowiecka
 
Vol 71, No 1 (2016) Miejsce geografii w badaniach nad językami. Między geografią języków a geografią lingwistyczną Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Ząbecki
 
Vol 71, No 2 (2016) Miejsce wołoskiego dziedzictwa kulturowego w nauczaniu regionalnym na obszarze Beskidu Małego (Północnej Żywiecczyzny) Streszczenie w języku polskim   PDF
Janusz Stanisław Łach
 
Vol 72, No 1 (2017) Mikrofosylia pozapyłkowe w torfach Polesia Lubelskiego i ich wartość wskaźnikowa Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Jarosz
 
Vol 71, No 2 (2016) Możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej w województwie lubelskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Tadeusz Zienkiewicz, Katarzyna Gruszczyńska, Ewa Zienkiewicz
 
Vol 68, No 1 (2013) Moje związki z lubelską geografią Streszczenie w języku polskim   PDF
Roman Racinowski
 
Vol 69, No 1 (2014) Monitoring transportu fluwialnego w małych zlewniach wyżynnych – metody i wstępne wyniki Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Janicki, Jan Rodzik, Łukasz Chabudziński, Łukasz Franczak, Marcin Siłuch, Krzysztof Stępniewski, Jamie L. Dyer, Grzegorz Kołodziej, Ewa Maciejewska
 
Vol 69, No 2 (2014) Nowe dane dotyczące rudonośnych pokryw lawowych z neoproterozoiku (skały osadowe, pokłady, struktury sedymentacyjne w Ratnie, Wołyń, Ukraina) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Kseniia Rudenko, Kateryna Derevska
 
Vol 70, No 1 (2015) Nowe dane paleobotaniczne z profilu Ferdynandów 2011 na stanowisku stratotypowym Streszczenie w języku polskim   PDF
Irena Agnieszka Pidek, Renata Stachowicz-Rybka, Marcin Żarski
 
Vol 70, No 1 (2015) Nowe dane paleobotaniczne z profilu Ferdynandów 2011 na stanowisku stratotypowym Streszczenie w języku polskim   PDF
Irena Agnieszka Pidek, Renata Stachowicz-Rybka, Marcin Żarski
 
Vol 69, No 1 (2014) Ocena podatności pokryw stokowych na powstanie płytkich osuwisk przy użyciu modelu SINMAP Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Demczuk, Tymoteusz Zydroń, Łukasz Franczak
 
Vol 68, No 2 (2013) Ocena wartości przyrodniczych polskiej sieci obszarów Natura 2000 Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Kozieł, Piotr Bednarczyk
 
Vol 69, No 2 (2014) Ocena wielkości rozbryzgu gleby na stoku pogórskim (Karpaty fliszowe, zlewnia Bystrzanki) Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Kijowska-Strugała, Krzysztof Kiszka
 
Vol 72, No 1 (2017) Ontologia zasobów turystyki kajakowej Roztocza (na przykładzie Górnego Wieprza) Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Dobrowolski, Andrzej Tucki, Paweł Kapłański
 
Vol 71, No 2 (2016) Pasifika Festival w Auckland i Festiwal Łódź Czterech Kultur jako czynniki zachowania i promowania wielokulturowego dziedzictwa w miastach Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Waldemar Cudny, Ole Maiava
 
Vol 71, No 2 (2016) Planowanie przestrzenne jako czynnik kształtujący atrakcyjność rynkową nieruchomości – skuteczny i niebezpieczny Streszczenie w języku polskim   PDF
Waldemar Andrzej Gorzym-Wilkowski
 
Vol 72, No 1 (2017) Porównanie wyników pomiarów meteorologicznych wykonanych przyrządami tradycyjnymi i automatycznymi (na przykładzie danych z Krakowa) Streszczenie w języku polskim   PDF
Dorota Matuszko, Radosław Nowak
 
Vol 72, No 2 (2017) Potencjał geoturystyczny kopalni kredy w Mielniku (Nizina Podlaska) Streszczenie w języku polskim   PDF
Karolina Łabęcka, Sławomir Terpiłowski
 
26 - 50 z 113 elementów << < 1 2 3 4 5 > >>