Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 70, No 2 (2015) Hydrologiczne i geomorfologiczne skutki ekstremalnego opadu w maju 2014 roku w zlewni Rybnego Potoku (Masyw Babiej Góry) Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Franczak
 
Vol 73 (2018) Identyfikacja atrybutów hoteli inteligentnych w Polsce w kontekście potrzeb noclegowych pokolenia Y Streszczenie w języku polskim   PDF
Marta Sidorkiewicz
 
Vol 71, No 1 (2016) IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna „Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych” Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Krzyżewska, Sylwester Wereski
 
Vol 69, No 2 (2014) IV Seminarium Doktoranckie, 9–11 maja 2014, Mielnik oraz IX Warsztaty Młodych Geomorfologów, 6–8 maja 2014, Biała Góra Szczegóły   PDF
Malwina Dzierżak, Joanna Jarosz, Jarosław Pietruczuk, Monika Pietruczuk
 
Vol 70, No 1 (2015) Kongres Geografów Polskich „Granice Geografii” (17-21 czerwca 2015 r.) na Wydziale Nauk O Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Flaga, Przemysław Paweł Mroczek
 
Vol 73 (2018) Konsekwencje przekształcania elementów krajobrazu w atrakcje turystyczne Streszczenie w języku polskim   PDF
Jolanta Latosińska, Beata Meyer
 
Vol 70, No 1 (2015) Kontrowersje wokół dydaktyki geografii Streszczenie w języku polskim   PDF
Maria Groenwald
 
Vol 70, No 2 (2015) Krajobrazy dźwiękowe jako przedmiot zainteresowań geografii Streszczenie w języku polskim   PDF
Sebastian Bernat
 
Vol 69, No 2 (2014) Meandry percepcji krajobrazu. Badania empiryczne wśród młodzieży gimnazjalnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Pytka
 
Vol 69, No 1 (2014) Mechanizm i stadia rozwoju śródpolnego wąwozu drogowego na tle zmian ukształtowania powierzchni w jego otoczeniu Streszczenie w języku polskim   PDF
Jan Rodzik, Mirosław Krukowski, Piotr Zagórski
 
Vol 71, No 2 (2016) Między mądrością a potocznością edukacji geograficznej. Przykład brytyjski Streszczenie w języku polskim   PDF
Teresa Jadwiga Sadoń-Osowiecka
 
Vol 71, No 1 (2016) Miejsce geografii w badaniach nad językami. Między geografią języków a geografią lingwistyczną Streszczenie w języku polskim   PDF
Krzysztof Ząbecki
 
Vol 71, No 2 (2016) Miejsce wołoskiego dziedzictwa kulturowego w nauczaniu regionalnym na obszarze Beskidu Małego (Północnej Żywiecczyzny) Streszczenie w języku polskim   PDF
Janusz Stanisław Łach
 
Vol 72, No 1 (2017) Mikrofosylia pozapyłkowe w torfach Polesia Lubelskiego i ich wartość wskaźnikowa Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Jarosz
 
Vol 71, No 2 (2016) Możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej w województwie lubelskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Tadeusz Zienkiewicz, Katarzyna Gruszczyńska, Ewa Zienkiewicz
 
Vol 73 (2018) Modelowanie kartograficzne w ocenie jakości życia w mieście – aspekt zieleni miejskiej w Lublinie Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Mirosław Krukowski
 
Vol 68, No 1 (2013) Moje związki z lubelską geografią Streszczenie w języku polskim   PDF
Roman Racinowski
 
Vol 69, No 1 (2014) Monitoring transportu fluwialnego w małych zlewniach wyżynnych – metody i wstępne wyniki Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Janicki, Jan Rodzik, Łukasz Chabudziński, Łukasz Franczak, Marcin Siłuch, Krzysztof Stępniewski, Jamie L. Dyer, Grzegorz Kołodziej, Ewa Maciejewska
 
Vol 73 (2018) Niematerialne dziedzictwo kulturowe jako treść wydarzeń etnograficznych na przykładzie działalności wybranych łotewskich muzeów plenerowych w ocenie ich uczestników Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ingrida Smuka, Madara Reinane
 
Vol 69, No 2 (2014) Nowe dane dotyczące rudonośnych pokryw lawowych z neoproterozoiku (skały osadowe, pokłady, struktury sedymentacyjne w Ratnie, Wołyń, Ukraina) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Kseniia Rudenko, Kateryna Derevska
 
Vol 70, No 1 (2015) Nowe dane paleobotaniczne z profilu Ferdynandów 2011 na stanowisku stratotypowym Streszczenie w języku polskim   PDF
Irena Agnieszka Pidek, Renata Stachowicz-Rybka, Marcin Żarski
 
Vol 70, No 1 (2015) Nowe dane paleobotaniczne z profilu Ferdynandów 2011 na stanowisku stratotypowym Streszczenie w języku polskim   PDF
Irena Agnieszka Pidek, Renata Stachowicz-Rybka, Marcin Żarski
 
Vol 69, No 1 (2014) Ocena podatności pokryw stokowych na powstanie płytkich osuwisk przy użyciu modelu SINMAP Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Demczuk, Tymoteusz Zydroń, Łukasz Franczak
 
Vol 68, No 2 (2013) Ocena wartości przyrodniczych polskiej sieci obszarów Natura 2000 Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Kozieł, Piotr Bednarczyk
 
Vol 69, No 2 (2014) Ocena wielkości rozbryzgu gleby na stoku pogórskim (Karpaty fliszowe, zlewnia Bystrzanki) Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Kijowska-Strugała, Krzysztof Kiszka
 
26 - 50 z 131 elementów << < 1 2 3 4 5 6 > >>