Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 70, No 2 (2015) Terminy: piorun, błyskawica, grzmot a problemy translatorskie ze starożytnymi pismami łacińskimi, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii religijno-prawnych (wybrane przykłady) Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Tatiana Lewartowicz
 
Vol 70, No 2 (2015) Transformacja granicy i jej oddziaływanie na region. Granica polsko-rosyjska jako stymulator rozwoju strefy przygranicznej w latach 2012–2014 Streszczenie w języku polskim   PDF
Dominika Beata Studzińska
 
Vol 72, No 2 (2017) Turystyka dzieci i młodzieży w Roztoczańskim Parku Narodowym jako element edukacji szkolnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Wojtanowicz, Joanna Szczęsna
 
Vol 70, No 1 (2015) Tutoring na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego - motywy zaangażowania w nową ofertę dydaktyczną Streszczenie w języku polskim   PDF
Lucyna Przybylska
 
Vol 69, No 1 (2014) Typy i funkcja zagłębień bezodpływowych we współczesnym lessowym krajobrazie Płaskowyżu Nałęczowskiego (Wyżyna Lubelska, Polska wschodnia) Streszczenie w języku polskim   PDF
Renata Kołodyńska-Gawrysiak, Łukasz Chabudziński
 
Vol 70, No 1 (2015) Utwory zastoiskowe doliny Iny między Witkowem a Tychowem koło Stargardu Szczecińskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Cyprian Seul, Roman Bednarek
 
Vol 72, No 1 (2017) Uwarunkowania klimatyczne turystyki w Wietnamie Streszczenie w języku polskim   PDF
Dorota Matuszko, Diana Kopaczka, Daniel Celiński-Mysław
 
Vol 68, No 1 (2013) VIII Warsztaty Młodych Geomorfologów 3–5 czerwca 2013, Lublin – sprawozdanie z warsztatów Streszczenie w języku polskim   PDF
Malwina Dzierżak, Joanna Jarosz, Jarosław Pietruczuk, Monika Pietruczuk
 
Vol 72, No 2 (2017) Wartość krajobrazu dla rozwoju turystyki w uzdrowiskach Streszczenie w języku polskim   PDF
Sebastian Bernat
 
Vol 70, No 2 (2015) Warunki geologiczno-inżynierskie na obszarze strefy krawędziowej Wzgórz Warszewskich Streszczenie w języku polskim   PDF
Cyprian Seul
 
Vol 72, No 1 (2017) Warunki rozwoju turystyki w Eggenburgu Streszczenie w języku polskim   PDF
Katarzyna Gmyrek-Gołąb
 
Vol 71, No 1 (2016) Warunki termiczno-tlenowe Jeziora Białego Włodawskiego w półroczu letnim (2012–2015) Streszczenie w języku polskim   PDF
Mariusz Ptak, Bogumił Nowak
 
Vol 72, No 1 (2017) Weryfikacja pośrednich metod prognozowania rodzaju opadu atmosferycznego Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Piotrowski, Mariusz Siedlecki
 
Vol 72, No 2 (2017) Wilgotność względna i dni charakterystyczne w Lublinie w latach 1951-2015 Streszczenie w języku polskim   PDF
Agnieszka Krzyżewska
 
Vol 70, No 2 (2015) Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na usłonecznienie w Koniczynce k/Torunia w latach 1999-2013 Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Uscka-Kowalkowska, Marek Kejna, Rafał Maszewski
 
Vol 71, No 2 (2016) Wpływ reklamy zewnętrznej jako narzędzia kampanii wyborczej na okresowe kształtowanie przestrzeni publicznej miast, na przykładzie miasta Krakowa Streszczenie w języku polskim   PDF
Karolina Listwan-Franczak
 
Vol 68, No 2 (2013) Wpływ spalin transportu samochodowego na choroby wśród dzieci w systemie miejskim Lwowa Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Liliya Bey
 
Vol 69, No 2 (2014) Wpływ turystyki na wybrane właściwości gleb na ścieżce dydaktycznej Bukowa Góra (Roztoczański Park Narodowy, Wschodnia Polska) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ryszard Dębicki, Katarzyna Bilakowska, Jacek Chodorowski, Piotr Bartmiński
 
Vol 72, No 2 (2017) Wpływ typu zabudowy na intensywność turbulencyjnej wymiany masy i energii w Łodzi – wstępne wyniki badań porównawczych z lat 2013-2016 Streszczenie w języku polskim   PDF
Włodzimierz Pawlak
 
Vol 68, No 1 (2013) Współczesny opad pyłku lipy i klonu jako przyczynek do palinologicznej interpretacji gleb kopalnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Karolina Mędrek, Beata Hołub, Krystyna Bałaga
 
Vol 68, No 1 (2013) Wspomnienie o prof. dr. hab. Jerzym Melke Streszczenie w języku polskim   PDF
Zbigniew Klimowicz, Jacek Chodorowski
 
Vol 72, No 1 (2017) Wstępna ocena potencjału bioklimatycznego uzdrowiska Nałęczów w półroczu ciepłym Streszczenie w języku polskim   PDF
Mateusz Dobek, Agnieszka Krzyżewska, Sylwester Wereski
 
Vol 70, No 2 (2015) Wybrane zagadnienia z bioklimatu Lublina Streszczenie w języku polskim   PDF
Mateusz Dobek, Agnieszka Krzyżewska
 
Vol 70, No 2 (2015) Wykorzystanie analizy ameb skorupkowych do rekonstrukcji ekstremalnych zmian w hydrologii stanowiska Płotycze koło Sobiboru Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Jarosz, Magdalena Suchora, Anna Piróg
 
Vol 69, No 1 (2014) Wykorzystanie naziemnego skaningu laserowego do oceny roli małych spływów błotno-gruzowych w zasilaniu rumowiska rzecznego w środowisku klimatów chłodnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Waldemar Kociuba
 
76 - 100 z 113 elementów << < 1 2 3 4 5 > >>