Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 70, No 2 (2015) Wykorzystanie analizy ameb skorupkowych do rekonstrukcji ekstremalnych zmian w hydrologii stanowiska Płotycze koło Sobiboru Streszczenie w języku polskim   PDF
Joanna Jarosz, Magdalena Suchora, Anna Piróg
 
Vol 74 (2019) Wykorzystanie metod wielokryterialnych do oceny poziomu przydatności hoteli dla potrzeb turystyki konferencyjnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Stecyk, Marta Sidorkiewicz
 
Vol 69, No 1 (2014) Wykorzystanie naziemnego skaningu laserowego do oceny roli małych spływów błotno-gruzowych w zasilaniu rumowiska rzecznego w środowisku klimatów chłodnych Streszczenie w języku polskim   PDF
Waldemar Kociuba
 
Vol 72, No 1 (2017) Wykorzystanie przestrzeni geograficznej Beskidu Małego dla rozwoju turystyki kulturowej w celu ochrony dziedzictwa krajobrazowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Janusz Łach
 
Vol 76 (2021) Wykorzystanie turystyczne budynków przeciętych granicami państw – trzy studia przypadków: Wolna Biblioteka i Opera Haskell, Hotel Arbez oraz schronisko Purtschellerhaus Streszczenie w języku polskim   PDF
Marek Więckowski
 
Vol 68, No 1 (2013) Występowanie i charakterystyka mioceńskich piaskowców na obszarze Wyniosłości Giełczewskiej i Pagórów Chełmskich (Lubelszczyzna) Streszczenie w języku polskim   PDF
Miłosz Huber
 
Vol 70, No 2 (2015) X Warsztaty Młodych Geomorfologów w Gdańsku Szczegóły   PDF
Anna Godlewska
 
Vol 73 (2018) XI Warsztaty Młodych Geomorfologów „Modelowanie i wizualizacja 3D form, zjawisk i procesów geomorfologicznych” Streszczenie w języku polskim   PDF
Edyta Samojedna, Łukasz Franczak
 
Vol 68, No 2 (2013) XVIII Ukraińsko-Polskie Seminarium Terenowe „Pokrywa lessowa północnego Przyczarnomorza” (9–13 września 2013 roku, Roksolany (Ukraina) Szczegóły   PDF
Przemysław Mroczek
 
Vol 70, No 2 (2015) Z jaką dynamiką lodu należy wiązać formy szczelinowe? Streszczenie w języku polskim   PDF
Anna Godlewska
 
Vol 71, No 2 (2016) Zagroda edukacyjna jako nowy produkt turystyczny (przykład województwa podkarpackiego) Streszczenie w języku polskim   PDF
Teresa Mitura, Małgorzata Buczek-Kowalik
 
Vol 71, No 2 (2016) Zapotrzebowanie na mieszkania komunalne i socjalne Streszczenie w języku polskim   PDF
Artur Hubert Myna, Waldemar Dymek
 
Vol 75 (2020) Zastosowanie narzędzi GIS do określenia lokalnej specyfiki procesu rozwoju obszarów wiejskich. Studium aktywności społeczności lokalnych w programie odnowy wsi w województwie wielkopolskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Oskar Wolski
 
Vol 75 (2020) Zastosowanie wskaźników funkcji turystycznej w rozwoju turystyki. Studium przypadku Tunezji Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Monika Widz
 
Vol 76 (2021) Zmiana sympatii wyborczych w regionie zachodniej Ukrainy według wyników głosowania podczas wyborów parlamentarnych w 2019 roku Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Bogdan Buyak, Andrii Kuzyshyn
 
Vol 70, No 1 (2015) Zmiany średniej dobowej temperatury powietrza w Lublinie w latach 1951-2010. Streszczenie w języku polskim   PDF
Bogusław Michał Kaszewski, Anna Zofia Bilik
 
Vol 68, No 1 (2013) Zmiany układu koryta Chodelki koło Chodlika w późnym vistulianie i holocenie Streszczenie w języku polskim   PDF
Malwina Dzierżak, Krystyna Bałaga
 
Vol 76 (2021) Zmiany warunków hydrologicznych wynikające z tworzenia nasypów – przegląd przypadków Streszczenie w języku polskim   PDF
Bartłomiej Rzonca, Karolina Mostowik
 
Vol 71, No 1 (2016) Zmienność wydajności wybranych źródeł Polski i środkowej Europy w latach 2003–2014 Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Moniewski
 
Vol 73 (2018) Znaczenie doliny Bystrzycy w strukturze przestrzennej Lublina w aspekcie historycznym, przyrodniczym i funkcjonalnym oraz możliwości jej zagospodarowania Streszczenie w języku polskim   PDF
Jadwiga Marta Wojciechowska-Bartnik, Olga Jałtoszuk
 
Vol 76 (2021) Znaczenie kartograficznych materiałów źródłowych w ocenie realizacji zrównoważonego rozwoju na przykładzie lesistości zachodniej części Rezerwatu Biosfery „Roztocze” Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Cebrykow, Wioletta Kałamucka
 
Vol 75 (2020) Znaczenie procesów przekształceń i rewitalizacji miasta dla wzrostu atrakcyjności rynku nieruchomości. Studium przypadku HafenCity Streszczenie w języku polskim   PDF
Waldemar W. Budner, Kinga Pawlicka
 
Vol 70, No 1 (2015) Zróżnicowanie przestrzenne i zmienność odpływu w zlewniach fliszowych na obszarze Masywu Babiej Góry Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Franczak, Michał Hudyka, Krzysztof Buczek, Marek Górnik
 
Vol 68, No 1 (2013) Zróżnicowanie przestrzenne wskaźnika UTCI w Lublinie w określonych scenariuszach pogodowych Streszczenie w języku polskim   PDF
Mateusz Dobek, Piotr Demczuk, Marek Nowosad
 
Vol 68, No 2 (2013) Zróżnicowanie temperatury ekwiwalentnej w Lublinie w latach 2009–2010 Streszczenie w języku polskim   PDF
Mateusz Dobek
 
151 - 175 z 176 elementów << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>