Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 74 (2019) Możliwości mapowania partycypacyjnego w zakresie postrzeganych granic społeczności w centralnych Andach Ekwadorskich Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
María F. López-Sandoval, Joel Salazar, Diego Gonzáles
 
Vol 74 (2019) Możliwości powstania nowych uzdrowisk na obszarach wiejskich. Kontekst krajowy i regionalny Streszczenie w języku polskim   PDF
Sebastian Bernat, Marian Harasimiuk
 
Vol 71, No 2 (2016) Możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej w województwie lubelskim Streszczenie w języku polskim   PDF
Tadeusz Zienkiewicz, Katarzyna Gruszczyńska, Ewa Zienkiewicz
 
Vol 73 (2018) Modelowanie kartograficzne w ocenie jakości życia w mieście – aspekt zieleni miejskiej w Lublinie Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Mirosław Krukowski
 
Vol 68, No 1 (2013) Moje związki z lubelską geografią Streszczenie w języku polskim   PDF
Roman Racinowski
 
Vol 69, No 1 (2014) Monitoring transportu fluwialnego w małych zlewniach wyżynnych – metody i wstępne wyniki Streszczenie w języku polskim   PDF
Grzegorz Janicki, Jan Rodzik, Łukasz Chabudziński, Łukasz Franczak, Marcin Siłuch, Krzysztof Stępniewski, Jamie L. Dyer, Grzegorz Kołodziej, Ewa Maciejewska
 
Vol 76 (2021) Muzea filmowe w Polsce – oferta i zwiedzający Streszczenie w języku polskim   PDF
Andrzej Stasiak
 
Vol 73 (2018) Niematerialne dziedzictwo kulturowe jako treść wydarzeń etnograficznych na przykładzie działalności wybranych łotewskich muzeów plenerowych w ocenie ich uczestników Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ingrida Smuka, Madara Reinane
 
Vol 69, No 2 (2014) Nowe dane dotyczące rudonośnych pokryw lawowych z neoproterozoiku (skały osadowe, pokłady, struktury sedymentacyjne w Ratnie, Wołyń, Ukraina) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Kseniia Rudenko, Kateryna Derevska
 
Vol 70, No 1 (2015) Nowe dane paleobotaniczne z profilu Ferdynandów 2011 na stanowisku stratotypowym Streszczenie w języku polskim   PDF
Irena Agnieszka Pidek, Renata Stachowicz-Rybka, Marcin Żarski
 
Vol 70, No 1 (2015) Nowe dane paleobotaniczne z profilu Ferdynandów 2011 na stanowisku stratotypowym Streszczenie w języku polskim   PDF
Irena Agnieszka Pidek, Renata Stachowicz-Rybka, Marcin Żarski
 
Vol 74 (2019) Ocena atrakcyjności infrastruktury turystycznej Tunezji metodą wielowymiarowej analizy porównawczej Streszczenie w języku polskim   PDF
Monika Widz
 
Vol 76 (2021) Ocena jakości usług hotelarskich przez użytkowników portalu booking.com a działania organizacyjne podejmowane przez menedżerów – na przykładzie Lublina Streszczenie w języku polskim   PDF
Iwona Wojciechowska
 
Vol 69, No 1 (2014) Ocena podatności pokryw stokowych na powstanie płytkich osuwisk przy użyciu modelu SINMAP Streszczenie w języku polskim   PDF
Piotr Demczuk, Tymoteusz Zydroń, Łukasz Franczak
 
Vol 68, No 2 (2013) Ocena wartości przyrodniczych polskiej sieci obszarów Natura 2000 Streszczenie w języku polskim   PDF
Marcin Kozieł, Piotr Bednarczyk
 
Vol 69, No 2 (2014) Ocena wielkości rozbryzgu gleby na stoku pogórskim (Karpaty fliszowe, zlewnia Bystrzanki) Streszczenie w języku polskim   PDF
Małgorzata Kijowska-Strugała, Krzysztof Kiszka
 
Vol 75 (2020) Odnawialne źródła energii w systemie elektroenergetycznym Valle del Cauca (Kolumbia) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Ciro Alfonso Serna Mendoza, Fernando Moreno Betancourt, Jairo Jovanny Suárez Urrego, Diana Sofía Serna Giraldo
 
Vol 72, No 1 (2017) Ontologia zasobów turystyki kajakowej Roztocza (na przykładzie Górnego Wieprza) Streszczenie w języku polskim   PDF
Dariusz Dobrowolski, Andrzej Tucki, Paweł Kapłański
 
Vol 76 (2021) Overtourism w przestrzeni turystycznej Pragi w opinii zagranicznych rezydentów Streszczenie w języku polskim   PDF
Karolina Kacprzak
 
Vol 71, No 2 (2016) Pasifika Festival w Auckland i Festiwal Łódź Czterech Kultur jako czynniki zachowania i promowania wielokulturowego dziedzictwa w miastach Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Waldemar Cudny, Ole Maiava
 
Vol 73 (2018) Planowanie i wdrażanie komunikacji marketingowej miasta na przykładzie Lublina Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Renata Krukowska, Andrzej Świeca
 
Vol 71, No 2 (2016) Planowanie przestrzenne jako czynnik kształtujący atrakcyjność rynkową nieruchomości – skuteczny i niebezpieczny Streszczenie w języku polskim   PDF
Waldemar Andrzej Gorzym-Wilkowski
 
Vol 74 (2019) Polityka opłat planistycznych w województwie świętokrzyskim w latach 2010–2015 Streszczenie w języku polskim   PDF
Izabela Błaszczyk, Waldemar Andrzej Gorzym-Wilkowski, Marian Harasimiuk
 
Vol 74 (2019) Ponad 200-letni zapis zmian środowiska w osadach małego, twardowodnego jeziora Pniówno (Pagóry Chełmskie) Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Magdalena Suchora
 
Vol 72, No 1 (2017) Porównanie wyników pomiarów meteorologicznych wykonanych przyrządami tradycyjnymi i automatycznymi (na przykładzie danych z Krakowa) Streszczenie w języku polskim   PDF
Dorota Matuszko, Radosław Nowak
 
51 - 75 z 176 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>