Vol 27 (2015)

Table of Contents

Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński
 
1

Articles

Adam Głaz
7
Gary B. Palmer
21
Bert Peeters
PDF
47
Irena Vanková
PDF
63
Przemysław Łozowski, Anna Włodarczyk-Stachurska
PDF
87
Andrzej Szostek
103
Amir Kapetanović
115
Joanna Szadura
129
Ewa Młynarczyk
147
Zuzanna Krótki
167
Marta Rogalska
185
Andrzej S. Dyszak
201

Reviews

Czym jest jezykoznawstwo kulturowe?
Adam Głaz
221
Językowy obraz świata w szerszej perspektywie
Daria Bębeniec
226
Uwięzieni w angielszczyźnie
Adam Głaz
230
Aktywny słownik języka rosyjskiego
Ewa Białek
235
Pamięć wspólnoty tkwi w tekście
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
239
Relacje kazachstańskich Polaków z perspektywy historii mówionej
Damian Gocół
244
Ciało według diarystek
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
247
„Portret” czarownicy w świadomości dzieci
Anna Boruch
250
Magiczne działanie słowem
Joanna Szadura
254

Reports

Sylwetka naukowa Profesora Jerzego Bartmińskiego
Dorota Piekarczyk, Joanna Szadura
257
Profesor Jerzy Bartmiński – człowiek dialogu i współpracy
Maciej Abramowicz
263
O współpracy z Profesorem Jerzym Bartmińskim osobiście i nieobiektywnie
Adam Głaz
266
Na jubileusz Profesora Jerzego Bartmińskiego
Wojciech Chlebda
270
Lubelska szkoła etnolingwistyczna a anglo-amerykańskie językoznawstwo kognitywne
Jörg Zinken
273
Х Международная конференция EUROJOS в рамках исследовательского проекта „Мeтoды анализа языкoвoгo oбраза мира в контeкстe сrавнитeльных исследований” (Пулавы, 20-23 ноября г.)
A. A. Koжинoвa
278
Piąta edycja Konkursu Historii Mówionej
Damian Gocół
281