Vol 30 (2018)

Spis treści

Fotografia Profesor Anny Wierzbickiej
 
PDF
1

Biogramy

„Etnolingwistyka” na jubileusz Profesor Anny Wierzbickiej
Jerzy Bartmiński
PDF
9

Rozprawy i analizy

Swietłana M. Tołstojowa
PDF
15
Renata Grzegorczykowa
PDF
31
Anna Małgorzata Pajdzińska
PDF
41
Elżbieta Tabakowska
PDF
55
Dorota Elżbieta Filar, Przemysław Łozowski
PDF
69
Marta Nowosad-Bakalarczyk
PDF
91
Eliza Pieciul-Karmińska
PDF
113
Anna Wierzbicka
133
Carsten Levisen
145
Bert Peeters
169
Roslyn May Frank
189
Ida Stria
215
Adam Głaz
PDF
231
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
PDF
259
Edyta Manasterska-Wiącek
PDF
285

Recenzje i omówienia

Antropocentryzm w języku i kulturze Słowian: Antropocentrizm w jazyke i kul'ture, otv. red. S. M. Tolstaja, Moskva: „Indrik”, 2017, 264 s. Biblioteka Instituta Slavjanovedenija RAN
Julia Antonenko
PDF
303
Rosyjski kalendarz ludowy w ujęciu etnolingwistycznym: O. V. Atrošenko, Ju. A. Krivoščapova, K. V. Osipova, Russkij narodnyj kalendar’. Ètnolingvističeskij slovar’. Naučnyj red. E. L. Berezovič, Moskva: Ast-Press Kniga 2015, 544 s.
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
PDF
307
Nowa publikacja polskich kognitywistów: Dociekania kognitywne, red. Agnieszka Libura, Daria Bębeniec, Hubert Kowalewski, Kraków: Universitas, 2018, 245 s.
Joanna Szadura
PDF
312
Językowość kultury i kulturowość języka: Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa. Antologia, red. Waldemar Czachur, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, 337 s.
Marta Wójcicka
PDF
317
Wartości w litewskim językowo-kulturowym obrazie świata: Kristina Rutkovska, Marius Smetona, Irena Smetoniene, Vertybes lietuvio pasaulevaizdyje [Wartości w litewskim językowym obrazie świata], Vilnius: Akademine leidyba, 2017, 300 s.
Monika Łaszkiewicz
PDF
322
Ważny przyczynek do rozumienia języka wartości: Nazwy wartości w językach europejskich. Raport z badań empirycznych, red. Iwona BielińskaGardziel, Małgorzata Brzozowska, Beata Żywicka, Przemyśl: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2017, 375 s.
Petar Sotirov
PDF
327
Pamięć językiem pisana: Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne, red. Waldemar Czachur, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018, 263 s.
Wojciech Bukowski
PDF
331
Ciało w języku japońskim – pomiędzy relatywizmem kulturowym a uniwersalnością ludzkiego doświadczenia: Cielesność w kulturze Japonii. Literatura i język, red. Iwona KordzińskaNawrocka, Agnieszka Kozyra, Warszawa: Japonica, 2016, 271 s.
Kinga Ludwik
PDF
337
Rytm, metrum, rym. O tłumaczeniu wierszy: James W. Underhill, Voice and Versification in Translating Poems, Ottawa: University of Ottawa Press, 2016, xiii, 333 s.
Adam Głaz
PDF
342
O sztuce reportażu: Aneta Wysocka, Fakty – język – podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016, 278 s.
Leszek Tymiakin
PDF
346

Z życia naukowego

Sprawozdanie z działalności Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów w III kadencji w latach 2013–2018
Jerzy Bartmiński, Joanna Szadura
PDF
351
Z prac sekcji etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN (1 VI 2017–1 VI 2018)
Joanna Szadura
PDF
355
Historyczna pamięć w języku. Tezy wystąpień w ramach etnolingwistycznego bloku tematycznego na XVI MKS w Belgradzie 2018
Jerzy Bartmiński, Svetlana Tolstaja, Alla Kozhinowa, Irina Sedakova, Aleksej Judin, Wojciech Chlebda
PDF
357