Vol 30 (2018)

Table of Contents

Strona tytułowa wraz ze spisem treści
 
1
Fotografia Profesor Anny Wierzbickiej
 
I

Biograms

„Etnolingwistyka” na jubileusz Profesor Anny Wierzbickiej
Jerzy Bartmiński
9

Articles

Swietłana M. Tołstojowa
15
Renata Grzegorczykowa
31
Anna Małgorzata Pajdzińska
41
Elżbieta Tabakowska
55
Dorota Elżbieta Filar, Przemysław Łozowski
69
Marta Nowosad-Bakalarczyk
91
Eliza Pieciul-Karmińska
113
Anna Wierzbicka
PDF
133
Carsten Levisen
PDF
145
Bert Peeters
PDF
169
Roslyn May Frank
PDF
189
Ida Stria
PDF
215
Adam Głaz
231
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
259
Edyta Manasterska-Wiącek
285

Reviews

Antropocentryzm w języku i kulturze Słowian: Antropocentrizm w jazyke i kul'ture, otv. red. S. M. Tolstaja, Moskva: „Indrik”, 2017, 264 s. Biblioteka Instituta Slavjanovedenija RAN
Julia Antonenko
303
Rosyjski kalendarz ludowy w ujęciu etnolingwistycznym: O. V. Atrošenko, Ju. A. Krivoščapova, K. V. Osipova, Russkij narodnyj kalendar’. Ètnolingvističeskij slovar’. Naučnyj red. E. L. Berezovič, Moskva: Ast-Press Kniga 2015, 544 s.
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
307
Nowa publikacja polskich kognitywistów: Dociekania kognitywne, red. Agnieszka Libura, Daria Bębeniec, Hubert Kowalewski, Kraków: Universitas, 2018, 245 s.
Joanna Szadura
312
Językowość kultury i kulturowość języka: Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa. Antologia, red. Waldemar Czachur, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017, 337 s.
Marta Wójcicka
317
Wartości w litewskim językowo-kulturowym obrazie świata: Kristina Rutkovska, Marius Smetona, Irena Smetoniene, Vertybes lietuvio pasaulevaizdyje [Wartości w litewskim językowym obrazie świata], Vilnius: Akademine leidyba, 2017, 300 s.
Monika Łaszkiewicz
322
Ważny przyczynek do rozumienia języka wartości: Nazwy wartości w językach europejskich. Raport z badań empirycznych, red. Iwona BielińskaGardziel, Małgorzata Brzozowska, Beata Żywicka, Przemyśl: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2017, 375 s.
Petar Sotirov
327
Pamięć językiem pisana: Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne, red. Waldemar Czachur, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018, 263 s.
Wojciech Bukowski
331
Ciało w języku japońskim – pomiędzy relatywizmem kulturowym a uniwersalnością ludzkiego doświadczenia: Cielesność w kulturze Japonii. Literatura i język, red. Iwona KordzińskaNawrocka, Agnieszka Kozyra, Warszawa: Japonica, 2016, 271 s.
Kinga Ludwik
337
Rytm, metrum, rym. O tłumaczeniu wierszy: James W. Underhill, Voice and Versification in Translating Poems, Ottawa: University of Ottawa Press, 2016, xiii, 333 s.
Adam Głaz
342
O sztuce reportażu: Aneta Wysocka, Fakty – język – podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016, 278 s.
Leszek Tymiakin
346

Reports

Sprawozdanie z działalności Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów w III kadencji w latach 2013–2018
Jerzy Bartmiński, Joanna Szadura
351
Z prac sekcji etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN (1 VI 2017–1 VI 2018)
Joanna Szadura
355
Historyczna pamięć w języku. Tezy wystąpień w ramach etnolingwistycznego bloku tematycznego na XVI MKS w Belgradzie 2018
Jerzy Bartmiński, Svetlana Tolstaja, Alla Kozhinowa, Irina Sedakova, Aleksej Judin, Wojciech Chlebda
357