Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 50, No 1 (2016) Antykryzysowa polityka fiskalna – cele, uwarunkowania i instrumenty Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Alińska
 
Vol 49, No 4 (2015) Problem legalności decyzji antykryzysowych Europejskiego Banku Centralnego z przepisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Streszczenie w języku polskim  PDF
Tomasz Knepka
 
Vol 49, No 4 (2015) Inwestycje zagraniczne w Polsce w warunkach destabilizacji makroekonomicznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Mirosław Wypych
 
Vol 51, No 5 (2017) Wyzwania współczesnej ekonomii Streszczenie w języku polskim  PDF
Marta Postuła
 
Vol 50, No 4 (2016) Wpływ struktury własnościowej na strategie banków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Mikołajczyk
 
Vol 47, No 4 (2013) Ryzyko finansowe sektora przedsiębiorstw Ukrainy we współczesnych warunkach gospodarczych Streszczenie w języku polskim
Igor Alieksieiev, Yakiw Kuznetsov, Michajło Yastrubskyy
 
Vol 47, No 3 (2013) Krótka sprzedaż bez pokrycia jako nowe potencjalne źródło ryzyka systemowego Streszczenie w języku polskim  PDF
Waldemar Aspadarec
 
Vol 47, No 3 (2013) Tendencje zmian w  podatkowych dochodach budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Kosidłowska
 
Vol 47, No 3 (2013) Agencje ratingowe w unijnych regulacjach prawnych. Dylematy zasadności ich wprowadzania Streszczenie w języku polskim  PDF
Janusz Cichy
 
Vol 47, No 1 (2013) Wielkie banki i ich rola w kryzysie finansowym Streszczenie w języku polskim  PDF
Jerzy Węcławski
 
Vol 47, No 3 (2013) Rozwój gospodarek wschodzących na przykładzie krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej Streszczenie w języku polskim  PDF
Maciej Bolisęga
 
Vol 47, No 4 (2013) Wpływ światowego kryzysu finansowego na przemiany geoekonomiczne Streszczenie w języku polskim
Lyubov Oleksandrivna Kibalnyk
 
Vol 53, No 3 (2019) Unconventional monetary policy of the European Central Bank: A brief recapitulation Streszczenie w języku polskim
Ilona Skibińska-Fabrowska
 
1 - 13 z 13 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.