Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 50, No 1 (2016) Preferencyjne opodatkowanie działalności gospodarczej na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Ajchel
 
Vol 50, No 4 (2016) Europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej instrumentem finansowania przedsiębiorczości społecznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Wojciech Michał Krawiec
 
Vol 52, No 5 (2018) Identyfiacja symptomów ryzyka bankructwa przedsiębiorstwa na podstawie polskich modeli predykcji bankructwa – case study Próchnik S.A. Streszczenie w języku polskim
Andrzej Kuciński
 
Vol 51, No 6 (2017) Minimalizacja ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw – propozycja rozwiązania modelowego Streszczenie w języku polskim  PDF
Justyna Franc-Dąbrowska, Małgorzata Porada-Rochoń
 
Vol 51, No 4 (2017) Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw z funduszy publicznych w aspekcie wykorzystania środków programu Horyzont 2020 Streszczenie w języku polskim  PDF
Bożena Ciupek
 
Vol 51, No 4 (2017) Ekonomika opodatkowania zdarzenia gospodarczego Streszczenie w języku polskim  PDF
Artur Walasik
 
Vol 51, No 1 (2017) Czynniki konkurencyjności w mikro i małych przedsiębiorstwach na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej Streszczenie w języku polskim
Lidia Jabłońska-Porzuczek, Joanna Smoluk-Sikorska
 
Vol 50, No 2 (2016) Przedsiębiorstwo nowej generacji Streszczenie w języku polskim  PDF
Daria Jolanta Hołodnik, Kazimierz Perechuda
 
Vol 49, No 3 (2015) Bariery innowacji technologicznych i międzynarodowa orientacja rynkowa polskich przedsiębiorstw przemysłowych Streszczenie w języku polskim
Małgorzata Stefania Lewandowska
 
Vol 51, No 6 (2017) Determinanty struktury finansowania przedsiębiorstw rodzinnych. Czy rodzina ma znaczenie? Streszczenie w języku polskim  PDF
Błażej Socha
 
Vol 51, No 3 (2017) Diagnoza kontekstu komunikacyjnego w przedsiębiorstwach Streszczenie w języku polskim
Dorota Chmielewska-Muciek
 
Vol 51, No 2 (2017) Zachowanie przedsiębiorstw w procesach globalizacji – nowe modele biznesu Streszczenie w języku polskim
Aniela Styś, Stanisław Styś
 
Vol 47, No 2 (2013) Bariery we współpracy przedsiębiorstw innowacyjnych z  instytucjami otoczenia biznesu Streszczenie w języku polskim  PDF
Wojciech Misterek
 
Vol 47, No 1 (2013) Sieci innowacji jako źródło wiedzy dla przedsiębiorstw innowacyjnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Małgorzata Dolińska
 
1 - 14 z 14 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.