No 28 (2019)

Spis treści

Od redakcji
 
3-4

Artykuły

Hans Lenk
5-46
Jakub Synowiec
47-64
Joanna Zegzuła-Nowak
65-97
Andrzej Niemczuk
PDF
99-130
Alicja Pietras
PDF
131-164
Agata Bielińska
PDF
165-187
Agata Strządała
PDF
189-208
Witold Jacorzynski
209-231
Jose Maria Ariso
233-253
Gerardo Sastre
255-275
Vladimer Luarsabishvili
277-291
Marta Nogueroles
293-306

Polemiki i dyskusje

Stanisław Karol Gałkowski
PDF
307-319