Vol 49, No 3 (2015)

Spis treści

Artykuły

Mirosław Antonowicz, Adam Araszkiewicz
7
Ilona Bondos
19
Agnieszka Chęcińska-Zaucha
29
Lidia Danik
39
Olena Kanishchenko
49
Oleh Karyy, Nazar Hlynskyy
59
Izabela Kowalik
71
Yevhen Krykavskyy, Roksolana Woronina
81
Marek Kuźmicki, Małgorzata Wasilewska
91
Małgorzata Stefania Lewandowska
99
Marcin Lipowski
109
Przemysław Łukasik, Bruno Schivinski
117
Ewa Magier-Łakomy, Monika Boguszewicz-Kreft
125
Mariola Michałowska, Wiesław Danielak
135
Izabela Ostrowska
147
Ilona Petryk
155
Tomasz Surmacz
161
Dawid Szostek
169