Preferowane cechy nauczyciela akademickiego kierunku pedagogika w opinii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu

Sławomir Rębisz, Ilona Sikora

Streszczenie w języku polskim


Niniejszy artykuł przedstawia wstępne wyniki badań, które na podstawie opinii studentów I i II stopnia kierunku pedagogika Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy) pozwoliły określić pożądane cechy nauczyciela akademickiego na kierunkach pedagogicznych obu uczelni. Wyniki diagnozy mają charakter rozeznania badawczego i są częścią szerszych badań komparatystycznych, które prowadzone były na wspomnianych uniwersytetach. Badaniem objęto łącznie 355 studentów trybu stacjonarnego. Wyniki ankiety zostały posortowane, poddano je analizie statystycznej. Pozwoliło to na ustalenie ogólnego rankingu poziomu istotności poszczególnych cech nauczycieli akademickich kierunku pedagogika na obu uczelniach. Na podstawie
statystyk podano wstępne wnioski.


Słowa kluczowe


cechy nauczyciela akademickiego; pedagogika;Uniwersytet Rzeszowski; Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu; badania komparatystyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogusz J. (1996), Autorytet nauczyciela akademickiego a wyniki kształcenia i wychowania, „Pedagogika Szkoły Wyższej”, nr 4.

Das M., Mpofu D. J. S., Hasan M. Y., Stewart T. S. (2002),

Student perceptions of tutor skills in problem-based learning tutorials, „Medical Education”, 36 (3).

Dróżka W. (2001), Obraz nauczyciela akademickiego w świadomości studentów. Przyczynek do dyskusji, „Pedagogika Szkoły Wyższej”, nr 16.

Grygiel P., Humenny G., Rębisz S., Klimczak P. (2010), Między migracją a szarą strefą. Formy adaptacji zawodowej absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Raport zbiorczy, Rzeszów: MAX-DRUK Drukarnia Medyczna.

Haber L. H. (1996), Przedsiębiorczość jako parametr pozycji rynkowej nauczyciela akademickiego, „Pedagogika Szkoły Wyższej”, nr 7.

Hatem C. J., Searle N. S., Gunderman R., Krane N. K., Perkowski L., Schutze G. E., Steinert Y. (2011), The Educational Attributes and Responsibilities of Effective Medical Educators, „Academic Medicine”, 86 (4).

Kane R., Sandretto S., Heath C. (2004), An investigation into excellent tertiary teaching: Emphasising reflective practice, „Higher Education”, 47 (3).

Marczuk S. (2001), Orientacje wartościujące nauczycieli w III Rzeczypospolitej, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

McLean M. (2001), Qualities attributed to an ideal educator by medical students: should faculty take cognizance?, „Medical Teacher”, 23 (4).

Penar-Zadarko B., Binkowska-Bury M., Marć M. (2008), Nauczyciel jutra – modelowa sylwetka nauczyciela akademickiego studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, „Problemy Pielęgniarstwa”, tom 16 (1–2).

Piejka A. (2008), O nauczycielu zaangażowanym, [w:] A. A. Kotusiewicz, G. Koć-Seniuch (red.), Nauczyciel akademicki w refleksji nad własną praktyką edukacyjną, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.

Rokitiańska M. (2003), Dydaktyk idealny, [w:] K. Jankowski, B. Sitarska, C. Tkaczuk (red.), Nauczyciel akademicki jako ogniwo jakości kształcenia, Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Rozmus A. (2010), Indywidualny styl prowadzenia zajęć, [w:] A. Rozmus (red.), Wykładowca doskonały, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.

Rumiński A. (1996), Nauczyciel akademicki wobec wartości życiowych, „Pedagogika Szkoły Wyższej”,

Serow R. (2000), Research and teaching at a research university, „Higher Education”, 40 (4).

Śnieżyński M. (2000), O autorytecie nauczyciela akademickiego, „Konspekt”, nr 3, http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/konspekt3/sniezynski.html [dostęp 29.04.2013].

http://www.fundacja.edu.pl/organizacja/_referaty/42.pdf. [dostęp 29.04.2013].

http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=21254&from=publication. [dostęp 29.04.2013]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2013.26.1-2.183
Data publikacji: 2015-07-09 21:45:45
Data złożenia artykułu: 2015-07-09 16:23:57


Statystyki

Widoczność abstraktów - 129
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 19

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Sławomir Rębisz, Ilona Sikora

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.