Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Integracja językowo-kulturowa studentów z Białorusi, Rosji i Ukrainy podejmujących studia na polskich uczelniach Streszczenie w języku polskim  PDF
Łukasz Matusiak
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Postrzeganie kultury kraju goszczącego przez studentów uczestniczących w programie Erasmus+ w świetle wzajemnych stereotypów – na przykładzie studentów z Polski i Czech Streszczenie w języku polskim  PDF
Anton Dragomiletskii
 
Vol 30, No 3 (2017): Wybrane aspekty funkcjonowania osób dorosłych w rolach zawodowych i społecznych, red. Anna Tychmanowicz Inteligencja emocjonalna studentów wojskowych i cywilnych a ich sposoby radzenia sobie ze stresem Streszczenie w języku polskim  PDF
Janusz Ślusarski, Elżbieta Kalbarczyk, Wioleta Tomczyk
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Postawy żywieniowe a radzenie sobie ze stresem studentów kierunków nauczycielskich Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Buczak
 
Vol 35, No 3 (2022): Kompetencje osobowe wobec szans i zagrożeń współczesnego świata, red. Anna Tychmanowicz Poziom empatii u studentów kierunków medycznych, psychologii i informatyki Streszczenie w języku polskim  PDF
Karolina Mazurek, Katarzyna Panecka, Małgorzata Świst, Weronika Osełka, Karolina Żurek, Zofia Zając
 
Vol 34, No 2 (2021): Człowiek wobec wyzwań rozwojowych, edukacyjnych i cywilizacyjnych oraz sytuacji trudnych, red. Anna Tychmanowicz Perspektywa czasu i wartości życiowe a zachowania studentów w okresie zawieszenia stacjonarnych zajęć dydaktycznych na początku pandemii SARS-COV-2 (COVID-19) Streszczenie w języku polskim  PDF
Kamil Janowicz, Paweł Ciesielski
 
Vol 32, No 4 (2019): Aktualne problemy pedagogiki i psychologii pracy, red. Joanna Wierzejska, Katarzyna Nowosad Wybrane zasoby przedsiębiorcze studentów kierunków społecznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Klimkowska
 
Vol 31, No 3 (2018): Edukacyjne i kliniczne konteksty rozwoju człowieka w cyklu życia, red. Małgorzata Kostka-Szymańska Poczucie optymizmu studentów pracy socjalnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Sarzyńska-Mazurek
 
Vol 35, No 2 (2022): Wybrane zjawiska i procesy pedagogiczne wobec wyzwań społecznych i cywilizacyjnych – doniesienia polskie i ukraińskie, red. Joanna Wierzejska, Grzegorz Sanecki Kandydaci na nauczycieli o edukacyjnej (nie)codzienności w czasie pandemii COVID-19. Raport z badań Streszczenie w języku polskim  PDF
Agata Popławska
 
Vol 30, No 1 (2017) Psychospołeczne uwarunkowania poziomu uzależnienia od seksu internetowego – moderująca rola płci Streszczenie w języku polskim  PDF
Iwona Ulfik-Jaworska, Michał Wiechetek
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Motywacja do pomagania oraz cechy osobowości studentów przygotowujących się do pracy z seniorami – badania polsko-niemieckie Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Kanios, Anna Bocheńska-Brandt
 
Vol 35, No 3 (2022): Kompetencje osobowe wobec szans i zagrożeń współczesnego świata, red. Anna Tychmanowicz Rozwój zasobów osobistych studentów kierunków pedagogicznych metodą design thinking Streszczenie w języku polskim  PDF
Iryna Durkalevych
 
Vol 34, No 4 (2021): Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki pracy, red. Katarzyna Nowosad Autorytet zawodu nauczyciela w opinii studentów studiów nauczycielskich Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Jagielska
 
Vol 33, No 2 (2020): Poznawcze i emocjonalne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych obszarach aktywności, red. Małgorzata Kuśpit Uczenie się w kontekście social media Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksandra Madej-Ciupek, Adam Łojan, Kamila Wrona
 
Vol 29, No 2 (2016) Naukowe szkoły Połtawskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. V.G. Korolenki Streszczenie w języku polskim
Olena Hnizdilova
 
Vol 35, No 2 (2022): Wybrane zjawiska i procesy pedagogiczne wobec wyzwań społecznych i cywilizacyjnych – doniesienia polskie i ukraińskie, red. Joanna Wierzejska, Grzegorz Sanecki Środowisko akademickie jako przestrzeń kształtowania kompetencji społecznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Justyna Bojanowicz
 
Vol 35, No 1 (2022): Problemy edukacji i wychowania młodzieży w warunkach pandemii, red. Katarzyna Nowosad, Łarysa Łukianowa Japońskie doświadczenie w szkoleniu komunikacyjnym w ukraińskim wyższym szkolnictwie medycznym w okresie kwarantanny COVID-19 Streszczenie w języku polskim
Liubov Hutor, Pavlo Sodomora
 
Vol 32, No 1 (2019): Aktualne problemy edukacji na Ukrainie, red. Marija Czepil, Oresta Karpenko Kształtowanie tożsamości etnicznej studentów lwowskiego regionu uniwersyteckiego Streszczenie w języku polskim
Marija Czepil, Alla Revt
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Przekonania polskiej młodzieży na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w obszarze rodzinnym. Prezentacja wyników badań własnych Streszczenie w języku polskim
Patrycja Zielińska
 
1 - 19 z 19 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.