Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Integracja językowo-kulturowa studentów z Białorusi, Rosji i Ukrainy podejmujących studia na polskich uczelniach Streszczenie w języku polskim  PDF
Łukasz Matusiak
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Postrzeganie kultury kraju goszczącego przez studentów uczestniczących w programie Erasmus+ w świetle wzajemnych stereotypów – na przykładzie studentów z Polski i Czech Streszczenie w języku polskim  PDF
Anton Dragomiletskii
 
Vol 30, No 3 (2017): Wybrane aspekty funkcjonowania osób dorosłych w rolach zawodowych i społecznych, red. Anna Tychmanowicz Inteligencja emocjonalna studentów wojskowych i cywilnych a ich sposoby radzenia sobie ze stresem Streszczenie w języku polskim  PDF
Janusz Ślusarski, Elżbieta Kalbarczyk, Wioleta Tomczyk
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Postawy żywieniowe a radzenie sobie ze stresem studentów kierunków nauczycielskich Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Buczak
 
Vol 32, No 4 (2019): Aktualne problemy pedagogiki i psychologii pracy, red. Joanna Wierzejska, Katarzyna Nowosad Wybrane zasoby przedsiębiorcze studentów kierunków społecznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Klimkowska
 
Vol 30, No 1 (2017) Psychospołeczne uwarunkowania poziomu uzależnienia od seksu internetowego – moderująca rola płci Streszczenie w języku polskim  PDF
Iwona Ulfik-Jaworska, Michał Wiechetek
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Motywacja do pomagania oraz cechy osobowości studentów przygotowujących się do pracy z seniorami – badania polsko-niemieckie Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Kanios, Anna Bocheńska-Brandt
 
Vol 31, No 3 (2018): Edukacyjne i kliniczne konteksty rozwoju człowieka w cyklu życia, red. Małgorzata Kostka-Szymańska Poczucie optymizmu studentów pracy socjalnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Sarzyńska-Mazurek
 
Vol 33, No 2 (2020): Poznawcze i emocjonalne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych obszarach aktywności, red. Małgorzata Kuśpit Uczenie się w kontekście social media Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksandra Madej-Ciupek, Adam Łojan, Kamila Wrona
 
Vol 29, No 2 (2016) Naukowe szkoły Połtawskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. V.G. Korolenki Streszczenie w języku polskim
Olena Hnizdilova
 
Vol 32, No 1 (2019): Aktualne problemy edukacji na Ukrainie, red. Marija Czepil, Oresta Karpenko Kształtowanie tożsamości etnicznej studentów lwowskiego regionu uniwersyteckiego Streszczenie w języku polskim
Marija Czepil, Alla Revt
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Przekonania polskiej młodzieży na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w obszarze rodzinnym. Prezentacja wyników badań własnych Streszczenie w języku polskim
Patrycja Zielińska
 
1 - 12 z 12 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.