Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad Rozwój kompetencji osobowościowych jako istotny element rozwoju zawodowego nauczyciela Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Szumiec
 
Vol 32, No 4 (2019): Aktualne problemy pedagogiki i psychologii pracy, red. Joanna Wierzejska, Katarzyna Nowosad Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jako forma realizacji doradztwa zawodowego w edukacji Streszczenie w języku polskim  PDF
Marian Piekarski
 
Vol 31, No 3 (2018): Edukacyjne i kliniczne konteksty rozwoju człowieka w cyklu życia, red. Małgorzata Kostka-Szymańska Uwarunkowania skuteczności procesu wychowania w środowisku szkolnym Streszczenie w języku polskim  PDF
Danuta Wosik-Kawala
 
Vol 31, No 3 (2018): Edukacyjne i kliniczne konteksty rozwoju człowieka w cyklu życia, red. Małgorzata Kostka-Szymańska Zachowania o charakterze destrukcyjnym w okresie średniego dzieciństwa: norma czy patologia? Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Zawadzka
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad Nauczyciele jako kluczowi specjaliści w ochronie dzieci i młodzieży przed współczesnymi zagrożeniami Streszczenie w języku polskim
Agata Rzymełka-Frąckiewicz
 
Vol 32, No 4 (2019): Aktualne problemy pedagogiki i psychologii pracy, red. Joanna Wierzejska, Katarzyna Nowosad Osobowość nauczyciela w ujęciu psychologicznym Streszczenie w języku polskim  PDF
Ryszarda Ewa Bernacka, Irena Pufal-Struzik, Marcin Gierczyk
 
Vol 32, No 3 (2019): Wybrane problemy pedagogiki bezpieczeństwa, red. Ryszard Bera Szkoła miejscem (nie)bezpiecznym – perspektywa ucznia Streszczenie w języku polskim  PDF
Danuta Wosik-Kawala
 
Vol 30, No 3 (2017): Wybrane aspekty funkcjonowania osób dorosłych w rolach zawodowych i społecznych, red. Anna Tychmanowicz Kursy, szkolenia i warsztaty dla nauczyciela – wymóg czasów współczesnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Lidia Pawelec
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad Diagnoza pedagogiczna zdolności i uzdolnień uczniów Streszczenie w języku polskim  PDF
Kamila Magdalena Kosiak
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad Kompozycja edukacji, wychowania i sztuki w procesie oswajania nieprzychylnej rzeczywistości w pedagogiczno-artystycznej pracy nauczyciela Streszczenie w języku polskim
Teresa Wilk
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad Przygotowanie studentów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do współpracy z innym nauczycielem w klasie inkluzyjnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Zamkowska
 
Vol 34, No 2 (2021): Człowiek wobec wyzwań rozwojowych, edukacyjnych i cywilizacyjnych oraz sytuacji trudnych, red. Anna Tychmanowicz Kompetencja kreatywna młodzieży w perspektywie zrównoważonego rozwoju Streszczenie w języku polskim
Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska, Anna Mróz, Paulina Koperna
 
Vol 31, No 3 (2018): Edukacyjne i kliniczne konteksty rozwoju człowieka w cyklu życia, red. Małgorzata Kostka-Szymańska Radzenie sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela – raport z badań Streszczenie w języku polskim  PDF
Stefan Tomasz Kwiatkowski
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad Powiązanie procesów nauczania i wspierania rozwoju z elementami terapii artystycznej w świadomości dokształcających się nauczycieli Streszczenie w języku polskim
Beata Pituła, Wiesława A. Sacher
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad Profesjonalne kompetencje nauczycieli edukacji przedszkolnej w ujęciu ukraińskich badaczy Streszczenie w języku polskim
Marija Czepil
 
1 - 15 z 15 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.