Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 31, No 1 (2018): Wybrane problemy psychospołeczne w rozwoju człowieka, red. Małgorzata Kuśpit Marzenia a rzeczywistość – kariery współczesnych muzyków Streszczenie w języku polskim  PDF
Stella Kaczmarek, Joanna Posłuszna
 
Vol 32, No 4 (2019): Aktualne problemy pedagogiki i psychologii pracy, red. Joanna Wierzejska, Katarzyna Nowosad Ocena sytuacji na rynku pracy przez osoby pracujące w kraju i za granicą w kontekście ich funkcjonowania zawodowego Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Nowosad
 
Vol 34, No 4 (2021): Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki pracy, red. Katarzyna Nowosad Wokół historycznych i aktualnych problemów pedagogiki pracy Streszczenie w języku polskim  PDF
Franciszek Szlosek
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Bezrobocie wśród polskiej młodzieży i jego dynamika Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Jakimiuk
 
Vol 29, No 4 (2016) Zasoby osobiste emigrantów polskich na europejskim rynku pracy Streszczenie w języku polskim
Marcin Cabak
 
Vol 26, No 1-2 (2013) Praktyczny wymiar kształcenia na poziomie studiów wyższych a współczesny rynek pracy Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Michalak-Dawidziuk
 
Vol 26, No 1-2 (2013) Koncepcja dokształcania i doskonalenia zawodowego w ujęciu Tadeusza W. Nowackiego wciąż aktualna we współczesnych realiach rynku pracy Streszczenie w języku polskim  PDF
Barbara Baraniak
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Poczucie zagrożenia bezrobociem jako zaprzeczenie inkluzji społecznej młodzieży kończącej studia wyższe Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Wierzejska
 
Vol 29, No 4 (2016) Problemy rozwoju zawodowego osobowości w badaniach ukraińskich naukowców Streszczenie w języku polskim  PDF
Nellia Nyczkało
 
Vol 32, No 1 (2019): Aktualne problemy edukacji na Ukrainie, red. Marija Czepil, Oresta Karpenko Podstawy kształtowania konkurencyjności przyszłego ekonomisty jako specjalisty na rynku pracy Streszczenie w języku polskim
Iryna Galushchak
 
1 - 10 z 10 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.