Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Praca socjalna wobec pedagogizacji życia społecznego – ujęcie krytyczne Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Granosik
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Diagnoza interpretatywna jako „nowy” sposób diagnozowania problemów w pracy socjalnej/społecznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Jarkiewicz
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Aktywności ukierunkowane na odczucia rodzin w pracy socjalnej asystentów rodziny Streszczenie w języku polskim  PDF
Izabela Kamińska-Jatczak
 
Vol 29, No 1 (2016) Praca socjalna w starzejącym się społeczeństwie Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Lucyna Szluz
 
Vol 31, No 1 (2018): Wybrane problemy psychospołeczne w rozwoju człowieka, red. Małgorzata Kuśpit Praca socjalna z osobami starszymi i opieka geriatryczna jako wyzwanie współczesności Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Kanios
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Zagrożona praca socjalna – o uwarunkowaniach orientowania działań pracowników socjalnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Barbara Jarkiewicz
 
Vol 29, No 2 (2016) Charakterystyka pracy socjalnej i edukacyjnej w szkółce niedzielnej wspólnoty religijnej Streszczenie w języku polskim
Maria Flyak
 
Vol 29, No 1 (2016) Standaryzowanie pracy socjalnej (społecznej) w perspektywie krytycznej – w stronę niestandardowego refleksyjnego działania profesjonalnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Granosik
 
Vol 29, No 1 (2016) Medykalizacja pracy socjalnej w obszarze działania z osobami zaburzonymi psychicznie Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Barbara Jarkiewicz
 
Vol 29, No 1 (2016) Warunki efektywnego kształcenia pracowników socjalnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Elżbieta Michalska
 
Vol 35, No 2 (2022): Wybrane zjawiska i procesy pedagogiczne wobec wyzwań społecznych i cywilizacyjnych – doniesienia polskie i ukraińskie, red. Joanna Wierzejska, Grzegorz Sanecki Rozwój zawodowy pracowników socjalnych. Doświadczenie Kanady i możliwości dla Ukrainy Streszczenie w języku polskim
Anastasiia Popova
 
Vol 32, No 1 (2019): Aktualne problemy edukacji na Ukrainie, red. Marija Czepil, Oresta Karpenko Współczesny stan przygotowania pracowników socjalnych kształcących się w ukraińskich szkołach wyższych do pracy w społecznościach terytorialnych Streszczenie w języku polskim
Hanna Slozanska, Nadia Horishna, Oksana Pryshlyak
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Wybrane aspekty relacji pomocowej w pracy socjalnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi Streszczenie w języku polskim  PDF
Renata Krawczyk
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Adaptacja polskiej wersji kwestionariusza Skala Praktyki Familiocentrycznej do badania jakości relacji pomiędzy profesjonalistami a rodzinami korzystającymi ze wsparcia instytucjonalnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Jarosław Przeperski, Małgorzata Grządzielewska
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Teoretyczne inspiracje dla praktyki pracy socjalnej. Odniesienia do teorii uczestnictwa Karola Wojtyły Streszczenie w języku polskim  PDF
Arkadiusz Żukiewicz
 
1 - 15 z 15 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.