Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 29, No 1 (2016) Praca socjalna w starzejącym się społeczeństwie Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Lucyna Szluz
 
Vol 29, No 1 (2016) Standaryzowanie pracy socjalnej (społecznej) w perspektywie krytycznej – w stronę niestandardowego refleksyjnego działania profesjonalnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Granosik
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Zagrożona praca socjalna – o uwarunkowaniach orientowania działań pracowników socjalnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Barbara Jarkiewicz
 
Vol 29, No 1 (2016) Medykalizacja pracy socjalnej w obszarze działania z osobami zaburzonymi psychicznie Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Barbara Jarkiewicz
 
Vol 29, No 1 (2016) Warunki efektywnego kształcenia pracowników socjalnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Elżbieta Michalska
 
Vol 31, No 1 (2018): Wybrane problemy psychospołeczne w rozwoju człowieka, red. Małgorzata Kuśpit Praca socjalna z osobami starszymi i opieka geriatryczna jako wyzwanie współczesności Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Kanios
 
Vol 29, No 2 (2016) Charakterystyka pracy socjalnej i edukacyjnej w szkółce niedzielnej wspólnoty religijnej Streszczenie w języku polskim
Maria Flyak
 
1 - 7 z 7 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.