Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 29, No 4 (2016) Aspiracje zawodowe młodzieży Streszczenie w języku polskim  PDF
Jerzy Kunikowski, Anna Kamińska, Małgorzata Gawryluk
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Bezrobocie wśród polskiej młodzieży i jego dynamika Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Jakimiuk
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Psychospołeczne funkcjonowanie uczniów klas siódmych w zreformowanej szkole podstawowej w kontekście zdrowia psychicznego Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Lewicka-Zelent, Ewa Trojanowska
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Kompulsywne nadużywanie mediów społecznościowych a ryzyko rozwoju zaburzeń odżywiania – na przykładzie aplikacji Instagram Streszczenie w języku polskim  PDF
Adam Andrzejewski
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Alkoholizm na łamach abstynenckich czasopism lubelskich (1928–1929) Streszczenie w języku polskim  PDF
Izabela Krasińska
 
Vol 31, No 3 (2018): Edukacyjne i kliniczne konteksty rozwoju człowieka w cyklu życia, red. Małgorzata Kostka-Szymańska Prokrastynacja i prokrastynatorzy. Definicja, etiologia, epidemiologia i terapia Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Markiewicz
 
Vol 31, No 3 (2018): Edukacyjne i kliniczne konteksty rozwoju człowieka w cyklu życia, red. Małgorzata Kostka-Szymańska Edukacja matematyczna i lęk przed matematyką w percepcji młodzieży szkolnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Urszula Oszwa, Katarzyna Szablowska
 
Vol 32, No 3 (2019): Wybrane problemy pedagogiki bezpieczeństwa, red. Ryszard Bera Cyberagresja jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu cyfrowemu dzieci i młodzieży Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Bąkowska
 
Vol 32, No 3 (2019): Wybrane problemy pedagogiki bezpieczeństwa, red. Ryszard Bera Edukacja dla bezpieczeństwa młodzieży wobec wyzwań i zagrożeń współczesności Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksandra Skrabacz
 
Vol 32, No 3 (2019): Wybrane problemy pedagogiki bezpieczeństwa, red. Ryszard Bera Opinie młodzieży studenckiej na temat zagrożeń w życiu społecznym osób starszych Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Kanios
 
Vol 32, No 3 (2019): Wybrane problemy pedagogiki bezpieczeństwa, red. Ryszard Bera Szkoła miejscem (nie)bezpiecznym – perspektywa ucznia Streszczenie w języku polskim  PDF
Danuta Wosik-Kawala
 
Vol 32, No 4 (2019): Aktualne problemy pedagogiki i psychologii pracy, red. Joanna Wierzejska, Katarzyna Nowosad Obraz pracy w opinii młodzieży szkół średnich Streszczenie w języku polskim  PDF
Danuta Wosik-Kawala, Ewa Sarzyńska-Mazurek
 
Vol 28, No 1 (2015) Postawy młodzieży wobec osób niepełnosprawnych ruchowo Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Nowak
 
Vol 33, No 2 (2020): Poznawcze i emocjonalne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych obszarach aktywności, red. Małgorzata Kuśpit Ocena poznawcza konfliktu i emocjonalny wymiar strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego Streszczenie w języku polskim  PDF
Danuta Borecka-Biernat
 
Vol 33, No 4 (2020): W poszukiwaniu profesjonalizmu i skuteczności w resocjalizacji, red. Agnieszka Lewicka-Zelent Zachowania antyspołeczne a agresja młodzieży nieprzystosowanej i nieprzejawiającej deficytów zachowania Streszczenie w języku polskim  PDF
Sławomir Sobczak, Tamara Zacharuk
 
Vol 33, No 4 (2020): W poszukiwaniu profesjonalizmu i skuteczności w resocjalizacji, red. Agnieszka Lewicka-Zelent Prężność u młodzieży z placówek resocjalizacyjnych i szkół ponadpodstawowych – analiza porównawcza Streszczenie w języku polskim  PDF
Irena Mudrecka
 
Vol 33, No 4 (2020): W poszukiwaniu profesjonalizmu i skuteczności w resocjalizacji, red. Agnieszka Lewicka-Zelent Przemoc domowa a funkcjonowanie młodzieży w szkole w okresie adolescencji Streszczenie w języku polskim  PDF
Elżbieta Sałata, Ewa Gawryś
 
Vol 33, No 4 (2020): W poszukiwaniu profesjonalizmu i skuteczności w resocjalizacji, red. Agnieszka Lewicka-Zelent Wyzwania dla oddziaływań wychowawczo-resocjalizacyjnych i prawnych przeciwko mowie nienawiści w mediach społecznościowych Streszczenie w języku polskim
Anna Andrzejewska
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad Profilaktyka depresji i zachowań suicydalnych dzieci i młodzieży wobec wyzwań codzienności Streszczenie w języku polskim  PDF
Małgorzata Przybysz-Zaremba
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad Aktywność fizyczna a samoocena młodzieży na przykładzie uczniów lubelskich liceów Streszczenie w języku polskim
Andrzej Dubielis
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad Nauczyciele jako kluczowi specjaliści w ochronie dzieci i młodzieży przed współczesnymi zagrożeniami Streszczenie w języku polskim
Agata Rzymełka-Frąckiewicz
 
Vol 34, No 4 (2021): Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki pracy, red. Katarzyna Nowosad Poczucie odpowiedzialności zawodowej pedagogów Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Wierzejska
 
Vol 35, No 3 (2022): Kompetencje osobowe wobec szans i zagrożeń współczesnego świata, red. Anna Tychmanowicz Tożsamość i (non)konformizm młodzieży z Ochotniczych Hufców Pracy Streszczenie w języku polskim  PDF
Marta Izabela Sterlus
 
Vol 35, No 3 (2022): Kompetencje osobowe wobec szans i zagrożeń współczesnego świata, red. Anna Tychmanowicz Fenomen resilience u młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym a aktywne uczestnictwo w procesie arteterapii w dobie XXI w. – na przykładzie projektu szkolnej telewizji Streszczenie w języku polskim  PDF
Bartłomiej Chrzanowski, Arkadiusz Prajzner
 
Vol 35, No 3 (2022): Kompetencje osobowe wobec szans i zagrożeń współczesnego świata, red. Anna Tychmanowicz Poziom samooceny wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Nowak
 
Vol 36, No 1 (2023): Teoria i praktyka edukacyjna. Wybrane aspekty, red. Joanna Wierzejska Edukacja i technologie – między nowymi zagrożeniami a nowymi możliwościami Streszczenie w języku polskim
Francesco Pira
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Podmiotowość i tożsamość a poczucie sensu i jakości życia młodzieży z niepełnosprawnością Streszczenie w języku polskim  PDF
Krystyna Barłóg
 
1 - 27 z 27 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.