Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 36, No 3 (2023): Problemy edukacji i wychowania w okresie wojny red. Nella Nychkalo, Katarzyna Nowosad Praktyka jako niezbędny element przygotowania zawodowego przyszłego nauczyciela placówki wychowania przedszkolnego na wyższych uczelniach Ukrainy Streszczenie w języku polskim
Oresta Karpenko, OLENA HNIZDILOVA, MARIJA CZEPIL
 
Vol 34, No 4 (2021): Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki pracy, red. Katarzyna Nowosad Wychowanie przez pracę w Ochotniczych Hufcach Pracy Streszczenie w języku polskim  PDF
Marta Sterlus
 
Vol 28, No 1 (2015) O wychowaniu, którego zabrakło – kilka uwag na marginesie badań nad kształceniem integracyjnym i inkluzyjnym Streszczenie w języku polskim  PDF
Zenon Gajdzica
 
Vol 28, No 2 (2015) Osobliwości kształtowania kompetencji zawodowej przyszłego pedagoga na uniwersytecie pedagogicznym Streszczenie w języku polskim
Svitlana Maschak
 
Vol 28, No 2 (2015) Rola filmów animowanych w moralnym wychowaniu starszych przedszkolaków Streszczenie w języku polskim
Violeta Gorodyska
 
Vol 28, No 2 (2015) Technika inscenizacji moralnych jako innowacja w stymulowaniu rozwoju samoświadomości moralnej dzieci w wieku przedszkolnym Streszczenie w języku polskim
Liubov Lokhvytska
 
Vol 29, No 1 (2016) Wychowanie w rodzinie źródłem kapitału społecznego Streszczenie w języku polskim  PDF
Mirosław Jan Dyrda, Joanna Zienkiewicz
 
Vol 30, No 3 (2017): Wybrane aspekty funkcjonowania osób dorosłych w rolach zawodowych i społecznych, red. Anna Tychmanowicz Koncepcja „post-nowego” wychowania jako propozycja i odpowiedź na potrzeby współczesnego wychowania Streszczenie w języku polskim  PDF
Zofia Frączek
 
Vol 31, No 1 (2018): Wybrane problemy psychospołeczne w rozwoju człowieka, red. Małgorzata Kuśpit Radzenie sobie ze stresem studentów uprawiających sport wyczynowo Streszczenie w języku polskim  PDF
Rafał Koszyk
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska „W zdrowym ciele zdrowy duch” – wychowanie zdrowotne w szkołach galicyjskich okresu autonomicznego Streszczenie w języku polskim  PDF
Elżbieta Dolata
 
Vol 31, No 3 (2018): Edukacyjne i kliniczne konteksty rozwoju człowieka w cyklu życia, red. Małgorzata Kostka-Szymańska Uwarunkowania skuteczności procesu wychowania w środowisku szkolnym Streszczenie w języku polskim  PDF
Danuta Wosik-Kawala
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Promocja zdrowia i prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziewcząt na łamach czasopism kobiecych z drugiej połowy XIX i początków XX w. Streszczenie w języku polskim  PDF
Barbara Kalinowska-Witek
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Higiena w poglądach Romualda Pląskowskiego (1821–1896) Streszczenie w języku polskim  PDF
Monika Hajkowska
 
Vol 26, No 1-2 (2013) Pedagogika wobec wyzwań współczesności Streszczenie w języku polskim  PDF
Waldemar Furmanek
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Edukacja przedszkolna i szkolna dzieci polskich w Austrii. Doświadczenia i problemy Streszczenie w języku polskim  PDF
Sylwia Ryszawy
 
Vol 32, No 4 (2019): Aktualne problemy pedagogiki i psychologii pracy, red. Joanna Wierzejska, Katarzyna Nowosad Zagubione obszary polskiej pedagogiki. Część 2 Streszczenie w języku polskim  PDF
Waldemar Furmanek
 
Vol 32, No 3 (2019): Wybrane problemy pedagogiki bezpieczeństwa, red. Ryszard Bera Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego Streszczenie w języku polskim  PDF
Dariusz Sarzała
 
Vol 34, No 3 (2021): Problemy edukacyjne, wychowawcze i rozwojowe w kontekście współczesnych przemian społecznych, red. Anna Tychmanowicz Nauczyciel szkoły powszechnej krzewicielem kultury estetycznej (1918–1939) Streszczenie w języku polskim  PDF
Alicja Lisiecka
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad Kompozycja edukacji, wychowania i sztuki w procesie oswajania nieprzychylnej rzeczywistości w pedagogiczno-artystycznej pracy nauczyciela Streszczenie w języku polskim
Teresa Wilk
 
Vol 34, No 2 (2021): Człowiek wobec wyzwań rozwojowych, edukacyjnych i cywilizacyjnych oraz sytuacji trudnych, red. Anna Tychmanowicz Uczucia i emocje w pedagogice i psychologii Stefana Szumana Streszczenie w języku polskim  PDF
Ryszard Polak
 
Vol 34, No 2 (2021): Człowiek wobec wyzwań rozwojowych, edukacyjnych i cywilizacyjnych oraz sytuacji trudnych, red. Anna Tychmanowicz Kompetencje kluczowe w zakresie wychowania fizycznego w fińskiej podstawie programowej z 2014 r. dla edukacji podstawowej Streszczenie w języku polskim
Arleta Suwalska
 
Vol 36, No 1 (2023): Teoria i praktyka edukacyjna. Wybrane aspekty, red. Joanna Wierzejska Rodzina i jej doświadczenie emigracyjne w kontekście wielokulturowości. Wybrane zagadnienia Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Gajewski
 
Vol 36, No 1 (2023): Teoria i praktyka edukacyjna. Wybrane aspekty, red. Joanna Wierzejska Myśl pedagogiczna Marii Montessori wobec skutków czarnej pedagogiki i rywalizacji Streszczenie w języku polskim  PDF
Bogusław Śliwerski
 
Vol 31, No 3 (2018): Edukacyjne i kliniczne konteksty rozwoju człowieka w cyklu życia, red. Małgorzata Kostka-Szymańska Dawno, dawno temu… O roli baśni w wychowaniu i edukacji Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Tychmanowicz
 
1 - 24 z 24 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.