Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 35, No 4 (2022): Człowiek w obliczu zmiany – wybrane konteksty i interpretacje, red. Anna Tychmanowicz Edukacja w dobie pandemii oczami nauczycieli współorganizujących proces kształcenia i rodziców dzieci ze spektrum autyzmu Streszczenie w języku polskim  PDF
Jolanta Izabela Wiśniewska, Patrycja Jurkiewicz
 
Vol 35, No 3 (2022): Kompetencje osobowe wobec szans i zagrożeń współczesnego świata, red. Anna Tychmanowicz Zachowania prozdrowotne młodych dorosłych oraz zdolność regulacji emocji w dobie pandemii koronawirusa Streszczenie w języku polskim  PDF
Kamil Łukasz Góra, Katarzyna Agnieszka Bijas, Adrian Korniluk, Justyna Gerłowska
 
Vol 35, No 3 (2022): Kompetencje osobowe wobec szans i zagrożeń współczesnego świata, red. Anna Tychmanowicz Poczucie sensu życia kobiet w wieku średnim w sytuacji pandemii COVID-19. Studium przypadku Streszczenie w języku polskim  PDF
Monika Dacka
 
Vol 35, No 1 (2022): Problemy edukacji i wychowania młodzieży w warunkach pandemii, red. Katarzyna Nowosad, Łarysa Łukianowa Funkcjonowanie przedszkolnych placówek oświatowych w warunkach pandemii Streszczenie w języku polskim
Anatolii Kuzminskyi
 
Vol 35, No 1 (2022): Problemy edukacji i wychowania młodzieży w warunkach pandemii, red. Katarzyna Nowosad, Łarysa Łukianowa Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Edukacja w czasie pandemii Streszczenie w języku polskim
Viacheslav Zasenko, Lesia Prokhorenko
 
Vol 35, No 1 (2022): Problemy edukacji i wychowania młodzieży w warunkach pandemii, red. Katarzyna Nowosad, Łarysa Łukianowa Szkolenie nauczycieli języków obcych w Azji Wschodniej w związku z pandemią COVID-19 Streszczenie w języku polskim
Nataliia Paziura
 
Vol 35, No 1 (2022): Problemy edukacji i wychowania młodzieży w warunkach pandemii, red. Katarzyna Nowosad, Łarysa Łukianowa Wpływ pandemii COVID-19 na rozwój edukacji Streszczenie w języku polskim  PDF
Olena Bida, Oleksandr Kuczaj, Antonina Czyczuk
 
Vol 35, No 1 (2022): Problemy edukacji i wychowania młodzieży w warunkach pandemii, red. Katarzyna Nowosad, Łarysa Łukianowa Wdrażanie środowiska informacyjno-edukacyjnego uczelni w Ukrainie podczas pandemii COVID-19 Streszczenie w języku polskim
Myroslav Koval, Andrii Lytvyn
 
Vol 35, No 1 (2022): Problemy edukacji i wychowania młodzieży w warunkach pandemii, red. Katarzyna Nowosad, Łarysa Łukianowa Samokształcenie studentów w warunkach pandemii COVID-19 Streszczenie w języku polskim
Natalya Bidyuk
 
Vol 35, No 1 (2022): Problemy edukacji i wychowania młodzieży w warunkach pandemii, red. Katarzyna Nowosad, Łarysa Łukianowa Pandemia a transformacja cyfrowa. Wyzwania dla szkolnictwa wyższego Streszczenie w języku polskim
Nataliia Lazarenko, Olena Ihnatova
 
Vol 35, No 1 (2022): Problemy edukacji i wychowania młodzieży w warunkach pandemii, red. Katarzyna Nowosad, Łarysa Łukianowa Rozwój umiejętności zdrowotnych dorosłych podczas pandemii Streszczenie w języku polskim  PDF
Olena Pehota
 
Vol 35, No 2 (2022): Wybrane zjawiska i procesy pedagogiczne wobec wyzwań społecznych i cywilizacyjnych – doniesienia polskie i ukraińskie, red. Joanna Wierzejska, Grzegorz Sanecki Cechy osobowości, orientacja sprawcza i wspólnotowa a wypalenie w nauce zdalnej studentów różnych lat Streszczenie w języku polskim  PDF
Agata Goral, Agata Zdun-Ryżewska
 
Vol 35, No 2 (2022): Wybrane zjawiska i procesy pedagogiczne wobec wyzwań społecznych i cywilizacyjnych – doniesienia polskie i ukraińskie, red. Joanna Wierzejska, Grzegorz Sanecki Kandydaci na nauczycieli o edukacyjnej (nie)codzienności w czasie pandemii COVID-19. Raport z badań Streszczenie w języku polskim  PDF
Agata Popławska
 
Vol 34, No 3 (2021): Problemy edukacyjne, wychowawcze i rozwojowe w kontekście współczesnych przemian społecznych, red. Anna Tychmanowicz Ocena pracy nauczyciela z perspektywy autoewaluacji edukacji zdalnej w opinii uczniów szkół ponadpodstawowych w kontekście ich zaangażowania, aktywności oraz bierności w procesie nauczania online w czasie pandemii Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Bocian-Waszkiewicz
 
Vol 34, No 2 (2021): Człowiek wobec wyzwań rozwojowych, edukacyjnych i cywilizacyjnych oraz sytuacji trudnych, red. Anna Tychmanowicz Perspektywa czasu i wartości życiowe a zachowania studentów w okresie zawieszenia stacjonarnych zajęć dydaktycznych na początku pandemii SARS-COV-2 (COVID-19) Streszczenie w języku polskim  PDF
Kamil Janowicz, Paweł Ciesielski
 
1 - 15 z 15 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.