Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 34, No 2 (2021): Człowiek wobec wyzwań rozwojowych, edukacyjnych i cywilizacyjnych oraz sytuacji trudnych, red. Anna Tychmanowicz Perspektywa czasu i wartości życiowe a zachowania studentów w okresie zawieszenia stacjonarnych zajęć dydaktycznych na początku pandemii SARS-COV-2 (COVID-19) Streszczenie w języku polskim  PDF
Kamil Janowicz, Paweł Ciesielski
 
Vol 35, No 1 (2022): Problemy edukacji i wychowania młodzieży w warunkach pandemii Szkolenie nauczycieli języków obcych w Azji Wschodniej w związku z pandemią COVID-19 Streszczenie w języku polskim
Nataliia Paziura
 
Vol 35, No 1 (2022): Problemy edukacji i wychowania młodzieży w warunkach pandemii Samokształcenie studentów w warunkach pandemii COVID-19 Streszczenie w języku polskim
Natalya Bidyuk
 
Vol 35, No 1 (2022): Problemy edukacji i wychowania młodzieży w warunkach pandemii Rozwój umiejętności zdrowotnych dorosłych podczas pandemii Streszczenie w języku polskim  PDF
Olena Pehota
 
Vol 35, No 1 (2022): Problemy edukacji i wychowania młodzieży w warunkach pandemii Wdrażanie środowiska informacyjno-edukacyjnego uczelni w Ukrainie podczas pandemii COVID-19 Streszczenie w języku polskim
Myroslav Koval, Andrii Lytvyn
 
Vol 35, No 1 (2022): Problemy edukacji i wychowania młodzieży w warunkach pandemii Pandemia a transformacja cyfrowa. Wyzwania dla szkolnictwa wyższego Streszczenie w języku polskim
Nataliia Lazarenko, Olena Ihnatova
 
Vol 35, No 1 (2022): Problemy edukacji i wychowania młodzieży w warunkach pandemii Wpływ pandemii COVID-19 na rozwój edukacji Streszczenie w języku polskim  PDF
Olena Bida, Oleksandr Kuczaj, Antonina Czyczuk
 
Vol 34, No 3 (2021): Problemy edukacyjne, wychowawcze i rozwojowe w kontekście współczesnych przemian społecznych, red. Anna Tychmanowicz Ocena pracy nauczyciela z perspektywy autoewaluacji edukacji zdalnej w opinii uczniów szkół ponadpodstawowych w kontekście ich zaangażowania, aktywności oraz bierności w procesie nauczania online w czasie pandemii Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Bocian-Waszkiewicz
 
Vol 35, No 1 (2022): Problemy edukacji i wychowania młodzieży w warunkach pandemii Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Edukacja w czasie pandemii Streszczenie w języku polskim
Viacheslav Zasenko, Lesia Prokhorenko
 
Vol 35, No 1 (2022): Problemy edukacji i wychowania młodzieży w warunkach pandemii Funkcjonowanie przedszkolnych placówek oświatowych w warunkach pandemii Streszczenie w języku polskim
Anatolii Kuzminskyi
 
1 - 10 z 10 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.