Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Alkoholizm na łamach abstynenckich czasopism lubelskich (1928–1929) Streszczenie w języku polskim  PDF
Izabela Krasińska
 
Vol 30, No 2 (2017) Postawy i dobre praktyki w obszarze zatrudnienia nauczycieli akademickich w opiniach młodszych polskich i zagranicznych pracowników naukowo-dydaktycznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Ryzyko wypalenia zawodowego pracowników służb społecznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Teresa Zbyrad
 
Vol 28, No 1 (2015) Wybrane aspekty wychowania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w perspektywie matek oraz kadry pedagogicznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Bożena Sidor-Piekarska
 
1 - 4 z 4 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.