Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Alkoholizm na łamach abstynenckich czasopism lubelskich (1928–1929) Streszczenie w języku polskim  PDF
Izabela Krasińska
 
Vol 32, No 4 (2019): Aktualne problemy pedagogiki i psychologii pracy, red. Joanna Wierzejska, Katarzyna Nowosad Sukcesy zawodowe i profesjonalizm w doświadczeniach nauczycieli Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Jakimiuk
 
Vol 32, No 3 (2019): Wybrane problemy pedagogiki bezpieczeństwa, red. Ryszard Bera Neoliberalne zagrożenia rozwoju zawodowego nauczycieli – ujęcie problemu w perspektywie edukacji dla bezpieczeństwa Streszczenie w języku polskim  PDF
Marcin Rojek
 
Vol 32, No 3 (2019): Wybrane problemy pedagogiki bezpieczeństwa, red. Ryszard Bera Cyberagresja jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu cyfrowemu dzieci i młodzieży Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Bąkowska
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad Zryw nauczycielski (2019) formą zmagań o godność i prestiż krzewicieli polskiej edukacji Streszczenie w języku polskim  PDF
Fabian Andruszkiewicz
 
Vol 30, No 2 (2017) Postawy i dobre praktyki w obszarze zatrudnienia nauczycieli akademickich w opiniach młodszych polskich i zagranicznych pracowników naukowo-dydaktycznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Ryzyko wypalenia zawodowego pracowników służb społecznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Teresa Zbyrad
 
Vol 35, No 1 (2022): Problemy edukacji i wychowania młodzieży w warunkach pandemii Gotowość zawodowa nauczycieli do nauczania na odległość podczas kwarantanny w Ukrainie Streszczenie w języku polskim
Valerii Bykov, Andrii Gurzhii, Oksana Ovcharuk, Iryna Ivaniuk
 
Vol 35, No 1 (2022): Problemy edukacji i wychowania młodzieży w warunkach pandemii Kształcenie i rozwój zawodowy nauczycieli wyspecjalizowanej estetycznej szkoły-internatu w procesie nauczania zdalnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Janina Owsijenko
 
Vol 28, No 1 (2015) Wybrane aspekty wychowania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w perspektywie matek oraz kadry pedagogicznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Bożena Sidor-Piekarska
 
Vol 34, No 3 (2021): Problemy edukacyjne, wychowawcze i rozwojowe w kontekście współczesnych przemian społecznych, red. Anna Tychmanowicz Nasilenie stresu i style radzenia sobie z nim u nauczycieli w epidemii COVID-19 Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Nowak
 
1 - 11 z 11 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.