Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 36, No 3 (2023): Problemy edukacji i wychowania w okresie wojny red. Nella Nychkalo, Katarzyna Nowosad CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA AKTYWNOŚĆ NAUKOWĄ NAUCZYCIELI UCZELNI W OKRESACH POKOJOWYCH PRZED COVID-19, COVID-19 I WOJNY Streszczenie w języku polskim
Anastasiia Popova, Yevheniia Lyndina, Pylyp Popov
 
Vol 36, No 2 (2023): Edukacja wobec współczesnych wyzwań, red. Małgorzata Kuśpit, Anna Tychmanowicz Aspekt relacji w konstruktywistycznej edukacji wczesnoszkolnej – analiza doświadczeń nauczycieli Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Jarkiewicz, Elżbieta Szulewicz
 
Vol 30, No 2 (2017) Postawy i dobre praktyki w obszarze zatrudnienia nauczycieli akademickich w opiniach młodszych polskich i zagranicznych pracowników naukowo-dydaktycznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Grażyna Bartkowiak, Agnieszka Krugiełka
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Ryzyko wypalenia zawodowego pracowników służb społecznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Teresa Zbyrad
 
Vol 32, No 3 (2019): Wybrane problemy pedagogiki bezpieczeństwa, red. Ryszard Bera Neoliberalne zagrożenia rozwoju zawodowego nauczycieli – ujęcie problemu w perspektywie edukacji dla bezpieczeństwa Streszczenie w języku polskim  PDF
Marcin Rojek
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Alkoholizm na łamach abstynenckich czasopism lubelskich (1928–1929) Streszczenie w języku polskim  PDF
Izabela Krasińska
 
Vol 32, No 3 (2019): Wybrane problemy pedagogiki bezpieczeństwa, red. Ryszard Bera Cyberagresja jako zjawisko zagrażające bezpieczeństwu cyfrowemu dzieci i młodzieży Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Bąkowska
 
Vol 32, No 4 (2019): Aktualne problemy pedagogiki i psychologii pracy, red. Joanna Wierzejska, Katarzyna Nowosad Sukcesy zawodowe i profesjonalizm w doświadczeniach nauczycieli Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Jakimiuk
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad Zryw nauczycielski (2019) formą zmagań o godność i prestiż krzewicieli polskiej edukacji Streszczenie w języku polskim  PDF
Fabian Andruszkiewicz
 
Vol 28, No 1 (2015) Wybrane aspekty wychowania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w perspektywie matek oraz kadry pedagogicznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Bożena Sidor-Piekarska
 
Vol 35, No 2 (2022): Wybrane zjawiska i procesy pedagogiczne wobec wyzwań społecznych i cywilizacyjnych – doniesienia polskie i ukraińskie, red. Joanna Wierzejska, Grzegorz Sanecki Między sceną a kulisami. Sytuacje społeczne w perspektywie nauczycieli przedszkoli niepublicznych w ujęciu teorii Ervinga Goffmana Streszczenie w języku polskim  PDF
Natalia Tomczyk
 
Vol 35, No 2 (2022): Wybrane zjawiska i procesy pedagogiczne wobec wyzwań społecznych i cywilizacyjnych – doniesienia polskie i ukraińskie, red. Joanna Wierzejska, Grzegorz Sanecki Standardy kształcenia psychologicznego i pedagogicznego nauczycieli w Niemczech – ich treść i dyskusja Streszczenie w języku polskim
Liudmyla Diachenko
 
Vol 35, No 1 (2022): Problemy edukacji i wychowania młodzieży w warunkach pandemii, red. Katarzyna Nowosad, Łarysa Łukianowa Gotowość zawodowa nauczycieli do nauczania na odległość podczas kwarantanny w Ukrainie Streszczenie w języku polskim
Valerii Bykov, Andrii Gurzhii, Oksana Ovcharuk, Iryna Ivaniuk
 
Vol 35, No 1 (2022): Problemy edukacji i wychowania młodzieży w warunkach pandemii, red. Katarzyna Nowosad, Łarysa Łukianowa Kształcenie i rozwój zawodowy nauczycieli wyspecjalizowanej estetycznej szkoły-internatu w procesie nauczania zdalnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Janina Owsijenko
 
Vol 35, No 2 (2022): Wybrane zjawiska i procesy pedagogiczne wobec wyzwań społecznych i cywilizacyjnych – doniesienia polskie i ukraińskie, red. Joanna Wierzejska, Grzegorz Sanecki Edukacja w warunkach pandemii uświadomieniem konieczności systemowego kształcenia nauczycieli do edukacji zdalnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Dorota Jankowska
 
Vol 36, No 1 (2023): Teoria i praktyka edukacyjna. Wybrane aspekty, red. Joanna Wierzejska Modele edukacji włączającej w wybranych placówkach oświatowych w Czechach – edukacja włączająca a kultura organizacji Streszczenie w języku polskim
Marzanna Farnicka, Verá Kosiková
 
Vol 35, No 2 (2022): Wybrane zjawiska i procesy pedagogiczne wobec wyzwań społecznych i cywilizacyjnych – doniesienia polskie i ukraińskie, red. Joanna Wierzejska, Grzegorz Sanecki Kandydaci na nauczycieli o edukacyjnej (nie)codzienności w czasie pandemii COVID-19. Raport z badań Streszczenie w języku polskim  PDF
Agata Popławska
 
1 - 17 z 17 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.