Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 36, No 1 (2023): Teoria i praktyka edukacyjna. Wybrane aspekty, red. Joanna Wierzejska Samoocena a gotowość do zachowań asertywnych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej Streszczenie w języku polskim  PDF
Konrad Kawala
 
Vol 35, No 3 (2022): Kompetencje osobowe wobec szans i zagrożeń współczesnego świata, red. Anna Tychmanowicz Poziom samooceny wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Nowak
 
Vol 33, No 3 (2020): Language of Emotions II, red. Barbara Gawda Czynniki związane z Ja wyjaśniające „podwójne standardy” w zakresie szacowania emocjonalnych kosztów osób będących ofiarami poważnych i drobnych wykroczeń Streszczenie w języku polskim
Monika Maria Dubas-Miciuk, Łukasz Roland Miciuk
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad Aktywność fizyczna a samoocena młodzieży na przykładzie uczniów lubelskich liceów Streszczenie w języku polskim
Andrzej Dubielis
 
Vol 33, No 4 (2020): W poszukiwaniu profesjonalizmu i skuteczności w resocjalizacji, red. Agnieszka Lewicka-Zelent Zasoby osobiste skazanych funkcjonujących w systemie resocjalizacji zakładowej i wolnościowej Streszczenie w języku polskim
Małgorzata Osińska
 
Vol 32, No 3 (2019): Wybrane problemy pedagogiki bezpieczeństwa, red. Ryszard Bera Praca jako czynnik chroniący ekswięźniów przed powrotnością do przestępstwa i wykluczeniem społecznym Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Maria Nowak
 
Vol 34, No 2 (2021): Człowiek wobec wyzwań rozwojowych, edukacyjnych i cywilizacyjnych oraz sytuacji trudnych, red. Anna Tychmanowicz Samoocena i poczucie prężności a struktura potrzeb osób pochodzących z rodzin alkoholowych Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksandra Duda
 
Vol 33, No 2 (2020): Poznawcze i emocjonalne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych obszarach aktywności, red. Małgorzata Kuśpit Uczenie się w kontekście social media Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksandra Madej-Ciupek, Adam Łojan, Kamila Wrona
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Style radzenia sobie ze stresem a samoocena kobiet z zaburzeniami odżywiania Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Wiatrowska
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Samoocena młodzieży korzystającej z treści erotycznych w Internecie Streszczenie w języku polskim  PDF
Wiesław Poleszak
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Samoocena osób niepełnosprawnych ruchowo pracujących zawodowo Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Bochniarz
 
Vol 31, No 1 (2018): Wybrane problemy psychospołeczne w rozwoju człowieka, red. Małgorzata Kuśpit Samoocena i poczucie samotności a zadowolenie z życia u pensjonariuszy domów pomocy społecznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksander Herman, Paweł Ciszek, Mateusz Gortat
 
1 - 12 z 12 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.