Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 36, No 2 (2023): Edukacja wobec współczesnych wyzwań, red. Małgorzata Kuśpit, Anna Tychmanowicz Rodzina jako przestrzeń kształtowania się tożsamości w opinii studentów pedagogiki Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Jas
 
Vol 35, No 3 (2022): Kompetencje osobowe wobec szans i zagrożeń współczesnego świata, red. Anna Tychmanowicz Tożsamość i (non)konformizm młodzieży z Ochotniczych Hufców Pracy Streszczenie w języku polskim  PDF
Marta Izabela Sterlus
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Hybrydowa tożsamość na kulturowym pograniczu – potencjał i problem osobisty i grupowy? Streszczenie w języku polskim  PDF
Jerzy Nikitorowicz
 
Vol 35, No 3 (2022): Kompetencje osobowe wobec szans i zagrożeń współczesnego świata, red. Anna Tychmanowicz Wydarzenia indywidualne i społeczne a wymiary tożsamości osobistej – badania empiryczne Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksandra Witkowska, Dorota Mącik
 
Vol 35, No 2 (2022): Wybrane zjawiska i procesy pedagogiczne wobec wyzwań społecznych i cywilizacyjnych – doniesienia polskie i ukraińskie, red. Joanna Wierzejska, Grzegorz Sanecki Wpływy cywilizacyjne i ich obiektywne odzwierciedlenie w ukraińskich podręcznikach do historii Streszczenie w języku polskim
Viktor Kotsur, Vasyl Balukh, Mykhailo Yurii
 
Vol 34, No 4 (2021): Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki pracy, red. Katarzyna Nowosad Znaczenie wzoru osobowego nauczyciela w kształtowaniu zawodowym adeptów Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna M. Łukasik
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Podmiotowość i tożsamość a poczucie sensu i jakości życia młodzieży z niepełnosprawnością Streszczenie w języku polskim  PDF
Krystyna Barłóg
 
Vol 32, No 4 (2019): Aktualne problemy pedagogiki i psychologii pracy, red. Joanna Wierzejska, Katarzyna Nowosad Rola seniorów w budowaniu tożsamości narodowej osób mieszkających na obczyźnie Streszczenie w języku polskim  PDF
Norbert G. Pikuła
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Środowisko rodzinne a poczucie tożsamości osób w wieku późnej dorosłości na przykładzie Śląska Cieszyńskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Jas
 
Vol 32, No 1 (2019): Aktualne problemy edukacji na Ukrainie, red. Marija Czepil, Oresta Karpenko Kształtowanie tożsamości etnicznej studentów lwowskiego regionu uniwersyteckiego Streszczenie w języku polskim
Marija Czepil, Alla Revt
 
Vol 31, No 4 (2018): Język emocji, red. Barbara Gawda Sisu – emocja kulturowa, schemat poznawczy czy słowo klucz do tożsamości Finów? Streszczenie w języku polskim  PDF
Jakub Adamczewski, Monika Obrębska
 
Vol 31, No 3 (2018): Edukacyjne i kliniczne konteksty rozwoju człowieka w cyklu życia, red. Małgorzata Kostka-Szymańska Poczucie sensu życia u młodych dorosłych uzależnionych od substancji psychoaktywnych w trakcie terapii Streszczenie w języku polskim  PDF
Elżbieta Klima, Piotr Szczukiewicz
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Ethos i tożsamość służby a bezpieczeństwo pracowników służb społecznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Arkadiusz Żukiewicz
 
1 - 13 z 13 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.