Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 34, No 3 (2021): Problemy edukacyjne, wychowawcze i rozwojowe w kontekście współczesnych przemian społecznych, red. Anna Tychmanowicz Nasilenie stresu i style radzenia sobie z nim u nauczycieli w epidemii COVID-19 Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Nowak
 
Vol 33, No 3 (2020): Language of Emotions II, red. Barbara Gawda Radzenie sobie ze stresem pracowników (non)konformistycznych Streszczenie w języku polskim
Ryszarda Ewa Bernacka
 
Vol 33, No 3 (2020): Language of Emotions II, red. Barbara Gawda Formy zdrowia emocjonalnego a radzenie sobie ze stresem u osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego Streszczenie w języku polskim
Jacek Olszewski
 
Vol 33, No 4 (2020): W poszukiwaniu profesjonalizmu i skuteczności w resocjalizacji, red. Agnieszka Lewicka-Zelent Zasoby osobiste skazanych funkcjonujących w systemie resocjalizacji zakładowej i wolnościowej Streszczenie w języku polskim
Małgorzata Osińska
 
Vol 33, No 2 (2020): Poznawcze i emocjonalne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych obszarach aktywności, red. Małgorzata Kuśpit Regulacja nastroju i strategie radzenie sobie ze stresem a prokrastynacja we wczesnej dorosłości Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Pisarska
 
Vol 31, No 3 (2018): Edukacyjne i kliniczne konteksty rozwoju człowieka w cyklu życia, red. Małgorzata Kostka-Szymańska Radzenie sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela – raport z badań Streszczenie w języku polskim  PDF
Stefan Tomasz Kwiatkowski
 
Vol 31, No 4 (2018): Język emocji, red. Barbara Gawda Emocjonalne predyktory nonkonformizmu Streszczenie w języku polskim  PDF
Ryszarda Ewa Bernacka
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Cechy temperamentu i style radzenia sobie ze stresem jako predyktory wypalenia zawodowego u pielęgniarek psychiatrycznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Brudek, Stanisława Steuden, Michalina Furmanek, Grzegorz Ciuła
 
Vol 30, No 3 (2017): Wybrane aspekty funkcjonowania osób dorosłych w rolach zawodowych i społecznych, red. Anna Tychmanowicz Radzenie sobie ze stresem a poczucie koherencji u kobiet z żarłocznością psychiczną – badanie wstępne Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Wiatrowska
 
Vol 30, No 3 (2017): Wybrane aspekty funkcjonowania osób dorosłych w rolach zawodowych i społecznych, red. Anna Tychmanowicz Poczucie umiejscowienia kontroli a radzenie sobie ze stresem u kobiet z jadłowstrętem psychicznym – badanie wstępne Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Wiatrowska
 
Vol 30, No 1 (2017) Radzenie sobie ze stresem u osób z zaburzeniami odżywiania Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Wiatrowska
 
Vol 29, No 4 (2016) Postrzeganie pracy przez pracowników wykonujących zawody trudne i niebezpieczne a radzenie sobie przez nich ze stresem Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Sarzyńska-Mazurek, Danuta Wosik-Kawala
 
1 - 12 z 12 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.