Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 36, No 3 (2023): Problemy edukacji i wychowania w okresie wojny, red. Nella Nychkalo, Katarzyna Nowosad Specyfika szkolenia przyszłych specjalistów przemysłu spożywczego w zmieniającej się rzeczywistości społecznej Streszczenie w języku polskim
Nataliia Dubova
 
Vol 36, No 3 (2023): Problemy edukacji i wychowania w okresie wojny, red. Nella Nychkalo, Katarzyna Nowosad Pedagogika inżynierska jako podstawa teoretyczna kształcenia inżynierów Streszczenie w języku polskim
Nadiya Tymkiv, Neonila Kryvtsun
 
Vol 36, No 3 (2023): Problemy edukacji i wychowania w okresie wojny, red. Nella Nychkalo, Katarzyna Nowosad Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla osób przymusowo przesiedlonych do ośrodków dla uchodźców Streszczenie w języku polskim
Nellia Nychkalo, Nataliia Muranova, Olena Voliarska
 
Vol 36, No 4 (2023): Wyzwania w rozwoju osobowym, społecznym i zawodowym człowieka, red. Anna Tychmanowicz Szkolna edukacja zdrowotna wobec wyzwań XXI w. Streszczenie w języku polskim
Alina Dworak
 
Vol 36, No 4 (2023): Wyzwania w rozwoju osobowym, społecznym i zawodowym człowieka, red. Anna Tychmanowicz Dyspozycje krytyczne wobec niepewności zdarzeń – aspiracje, dążenia i plany przyszłych nauczycielek Streszczenie w języku polskim  PDF
Iwona Czaja-Chudyba, Monika Kowalska
 
Vol 36, No 2 (2023): Edukacja wobec współczesnych wyzwań, red. Małgorzata Kuśpit, Anna Tychmanowicz Opowiadanie świata. Dorośli w roli pośredników lektury współczesnej książki dla dzieci Streszczenie w języku polskim  PDF
Jowita Gromysz
 
Vol 36, No 2 (2023): Edukacja wobec współczesnych wyzwań, red. Małgorzata Kuśpit, Anna Tychmanowicz Relacje nauczyciela z rodzicami a budowanie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej dla dziecka w wieku przedszkolnym. Narracje mężczyzn-nauczycieli edukacji przedszkolnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Paulina Koperna
 
Vol 36, No 2 (2023): Edukacja wobec współczesnych wyzwań, red. Małgorzata Kuśpit, Anna Tychmanowicz Funkcjonowanie pokolenia Alpha – wyzwania i zagrożenia. Rola edukacji medialnej w kształtowaniu nowej generacji Streszczenie w języku polskim  PDF
Monika Dacka
 
Vol 36, No 2 (2023): Edukacja wobec współczesnych wyzwań, red. Małgorzata Kuśpit, Anna Tychmanowicz Aspekt relacji w konstruktywistycznej edukacji wczesnoszkolnej – analiza doświadczeń nauczycieli Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Jarkiewicz, Elżbieta Szulewicz
 
Vol 33, No 2 (2020): Poznawcze i emocjonalne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych obszarach aktywności, red. Małgorzata Kuśpit Współczesne wyzwania powszechnej edukacji muzycznej. Przemiany na świecie a polskie reformy Streszczenie w języku polskim  PDF
Mirosław Grusiewicz
 
Vol 35, No 1 (2022): Problemy edukacji i wychowania młodzieży w warunkach pandemii, red. Katarzyna Nowosad, Łarysa Łukianowa Rozwój umiejętności zdrowotnych dorosłych podczas pandemii Streszczenie w języku polskim  PDF
Olena Pehota
 
Vol 32, No 1 (2019): Aktualne problemy edukacji na Ukrainie, red. Marija Czepil, Oresta Karpenko Edukacja seksualna młodego pokolenia: problemy i sposoby ich rozwiązania Streszczenie w języku polskim
Nina Slyusarenko, Yaroslava Ospanova
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Edukacja kreatywna w kontekście zmiany wektora procesu oświatowego Streszczenie w języku polskim
Irina Saukh
 
Vol 35, No 2 (2022): Wybrane zjawiska i procesy pedagogiczne wobec wyzwań społecznych i cywilizacyjnych – doniesienia polskie i ukraińskie, red. Joanna Wierzejska, Grzegorz Sanecki Edukacja medialna w Ukrainie Streszczenie w języku polskim
Glib Golovchenko
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Edukacja przedszkolna i szkolna dzieci polskich w Austrii. Doświadczenia i problemy Streszczenie w języku polskim  PDF
Sylwia Ryszawy
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad Rodzic w roli nauczyciela, czyli o organizacji procesu kształcenia i wychowania z perspektywy rodziców uczących swoje dzieci w domach Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Szafrańska, Justyna Pawlak
 
Vol 26, No 1-2 (2013) Edukacyjne wymiary profesjonalizacji pracy socjalnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Kantowicz
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad Przygotowanie studentów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do współpracy z innym nauczycielem w klasie inkluzyjnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Zamkowska
 
Vol 33, No 2 (2020): Poznawcze i emocjonalne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych obszarach aktywności, red. Małgorzata Kuśpit Wykorzystywanie polskich i międzynarodowych doświadczeń w innowacyjnym programie plastycznej edukacji wczesnoszkolnej (wnioski z pierwszego roku realizacji programu) Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Aksman
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Edukacja międzykulturowa jako element kształcenia pracowników służb społecznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Agata Świdzińska
 
Vol 32, No 4 (2019): Aktualne problemy pedagogiki i psychologii pracy, red. Joanna Wierzejska, Katarzyna Nowosad Podstawowe przyczyny zagubienia polskiej pedagogiki. Część 1 Streszczenie w języku polskim  PDF
Waldemar Furmanek
 
Vol 32, No 3 (2019): Wybrane problemy pedagogiki bezpieczeństwa, red. Ryszard Bera Edukacja dla bezpieczeństwa młodzieży wobec wyzwań i zagrożeń współczesności Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksandra Skrabacz
 
Vol 32, No 3 (2019): Wybrane problemy pedagogiki bezpieczeństwa, red. Ryszard Bera Edukacja wojskowa w ocenie uczniów klas mundurowych szkół średnich a ich zróżnicowanie demograficzno-społeczne Streszczenie w języku polskim  PDF
Mirosław Laskowski
 
Vol 32, No 3 (2019): Wybrane problemy pedagogiki bezpieczeństwa, red. Ryszard Bera Pedagogika bezpieczeństwa – nowa subdyscyplina Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Dembiński
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Hybrydowa tożsamość na kulturowym pograniczu – potencjał i problem osobisty i grupowy? Streszczenie w języku polskim  PDF
Jerzy Nikitorowicz
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jako szansa na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego Streszczenie w języku polskim  PDF
Teresa Lewandowska-Kidoń
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Afektywny wymiar kompetencji do komunikacji międzykulturowej studentów pogranicza polsko-białoruskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Agata Świdzińska, Wojciech Maliszewski
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji a wprowadzanie dziecka w świat wielokulturowości Streszczenie w języku polskim  PDF
Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła
 
Vol 32, No 1 (2019): Aktualne problemy edukacji na Ukrainie, red. Marija Czepil, Oresta Karpenko Reforma szkolnictwa średniego na Ukrainie: dążenie do standardów UE Streszczenie w języku polskim
Olena Lokshyna
 
Vol 32, No 1 (2019): Aktualne problemy edukacji na Ukrainie, red. Marija Czepil, Oresta Karpenko Reforma edukacji dla dzieci niepełnosprawnych w nowoczesnej Ukrainie Streszczenie w języku polskim
Nadiya Ashytok
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad Profesjonalne kompetencje nauczycieli edukacji przedszkolnej w ujęciu ukraińskich badaczy Streszczenie w języku polskim
Marija Czepil
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Higiena jamy ustnej osób z niepełnosprawnością intelektualną – konteksty zdrowotne i edukacyjne Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksandra Mach
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Rodzicielski wymiar edukacji zdrowotnej w doświadczeniach i opinii studentek Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Śniegulska
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Pedagogika bezpieczeństwa w kontekście współczesnych zagrożeń w życiu społecznym Streszczenie w języku polskim  PDF
Ryszard Bera
 
Vol 30, No 3 (2017): Wybrane aspekty funkcjonowania osób dorosłych w rolach zawodowych i społecznych, red. Anna Tychmanowicz Tradycja republikańska i jej znaczenie dla współczesnej edukacji obywatelskiej Streszczenie w języku polskim  PDF
Kazimierz Czerwiński
 
1 - 35 z 69 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.