Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Edukacja przedszkolna i szkolna dzieci polskich w Austrii. Doświadczenia i problemy Streszczenie w języku polskim  PDF
Sylwia Ryszawy
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji a wprowadzanie dziecka w świat wielokulturowości Streszczenie w języku polskim  PDF
Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Afektywny wymiar kompetencji do komunikacji międzykulturowej studentów pogranicza polsko-białoruskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Agata Świdzińska, Wojciech Maliszewski
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Higiena jamy ustnej osób z niepełnosprawnością intelektualną – konteksty zdrowotne i edukacyjne Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksandra Mach
 
Vol 33, No 2 (2020): Poznawcze i emocjonalne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych obszarach aktywności, red. Małgorzata Kuśpit Współczesne wyzwania powszechnej edukacji muzycznej. Przemiany na świecie a polskie reformy Streszczenie w języku polskim  PDF
Mirosław Grusiewicz
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad Przygotowanie studentów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do współpracy z innym nauczycielem w klasie inkluzyjnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Zamkowska
 
Vol 34, No 3 (2021): Problemy edukacyjne, wychowawcze i rozwojowe w kontekście współczesnych przemian społecznych, red. Anna Tychmanowicz Dyskusje wokół edukacji i rozwoju w Dubaju w trakcie Global Education & Skills Forum (GESF) – globalne forum czy edukacja globalna? Wybrane aspekty poszukiwania nowych rozwiązań edukacyjnych w dobie globalizacji Streszczenie w języku polskim
Ewa Pająk-Ważna
 
Vol 32, No 3 (2019): Wybrane problemy pedagogiki bezpieczeństwa, red. Ryszard Bera Edukacja dla bezpieczeństwa młodzieży wobec wyzwań i zagrożeń współczesności Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksandra Skrabacz
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad Edukacja – kształcenie umysłu Streszczenie w języku polskim  PDF
Alicja Antas-Jaszczuk
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Rodzicielski wymiar edukacji zdrowotnej w doświadczeniach i opinii studentek Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Śniegulska
 
Vol 29, No 4 (2016) Kompetencje międzykulturowe a sukces zawodowy polskich pracowników w Anglii Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Korczyński
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jako szansa na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego Streszczenie w języku polskim  PDF
Teresa Lewandowska-Kidoń
 
Vol 32, No 1 (2019): Aktualne problemy edukacji na Ukrainie, red. Marija Czepil, Oresta Karpenko Edukacja seksualna młodego pokolenia: problemy i sposoby ich rozwiązania Streszczenie w języku polskim
Nina Slyusarenko, Yaroslava Ospanova
 
Vol 32, No 3 (2019): Wybrane problemy pedagogiki bezpieczeństwa, red. Ryszard Bera Pedagogika bezpieczeństwa – nowa subdyscyplina Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Dembiński
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Edukacja międzykulturowa jako element kształcenia pracowników służb społecznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Agata Świdzińska
 
Vol 31, No 3 (2018): Edukacyjne i kliniczne konteksty rozwoju człowieka w cyklu życia, red. Małgorzata Kostka-Szymańska Dawno, dawno temu… O roli baśni w wychowaniu i edukacji Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Tychmanowicz
 
Vol 29, No 3 (2016) Kształcenie i dokształcanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w aspekcie pracy z dziećmi zdolnymi plastycznie Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Barbara Aksman
 
Vol 35, No 1 (2022) Rozwój umiejętności zdrowotnych dorosłych podczas pandemii Streszczenie w języku polskim  PDF
Olena Pehota
 
Vol 34, No 1 (2021): Nauczyciel i uczeń – edukacja, rozwój i wspomaganie, red. Inneta Nowosad Rodzic w roli nauczyciela, czyli o organizacji procesu kształcenia i wychowania z perspektywy rodziców uczących swoje dzieci w domach Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Szafrańska, Justyna Pawlak
 
Vol 33, No 2 (2020): Poznawcze i emocjonalne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych obszarach aktywności, red. Małgorzata Kuśpit Wykorzystywanie polskich i międzynarodowych doświadczeń w innowacyjnym programie plastycznej edukacji wczesnoszkolnej (wnioski z pierwszego roku realizacji programu) Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Aksman
 
Vol 29, No 1 (2016) Akademicka edukacja do pracy socjalnej w Polsce w perspektywie nowych wyzwań Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Kantowicz
 
Vol 32, No 4 (2019): Aktualne problemy pedagogiki i psychologii pracy, red. Joanna Wierzejska, Katarzyna Nowosad Podstawowe przyczyny zagubienia polskiej pedagogiki. Część 1 Streszczenie w języku polskim  PDF
Waldemar Furmanek
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Hybrydowa tożsamość na kulturowym pograniczu – potencjał i problem osobisty i grupowy? Streszczenie w języku polskim  PDF
Jerzy Nikitorowicz
 
Vol 35, No 1 (2022) Wpływ pandemii COVID-19 na rozwój edukacji Streszczenie w języku polskim  PDF
Olena Bida, Oleksandr Kuczaj, Antonina Czyczuk
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Edukacja kreatywna w kontekście zmiany wektora procesu oświatowego Streszczenie w języku polskim
Irina Saukh
 
1 - 25 z 46 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.