Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 29, No 1 (2016) W stronę integracji czy wykluczenia społecznego – poglądy pracowników socjalnych na temat Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Kanios
 
Vol 29, No 2 (2016) Problem zawodowego i prawnego kształcenia pracowników socjalnych Streszczenie w języku polskim
Ihor Hrynyk
 
Vol 30, No 2 (2017) Ranga i prestiż zawodu pracownika socjalnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Kanios, Aleksander Herman
 
Vol 30, No 2 (2017) „Szkiełko i oko czy czucie i wiara” – dylematy pracownika socjalnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Weissbrot-Koziarska
 
Vol 30, No 3 (2017): Wybrane aspekty funkcjonowania osób dorosłych w rolach zawodowych i społecznych, red. Anna Tychmanowicz Trudności w pracy zawodowej pracowników socjalnych – wybrane konteksty Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Kanios
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Inicjowanie zmian w diadzie pracownik socjalny – klient Streszczenie w języku polskim  PDF
Marta Czechowska-Bieluga
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Struktura realizowanej roli zawodowej w ocenach pracowników socjalnych. Ukryte zagrożenia zawodowego funkcjonowania Streszczenie w języku polskim  PDF
Maria Chodkowska, Zdzisław Kazanowski
 
Vol 29, No 1 (2016) Warunki efektywnego kształcenia pracowników socjalnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Elżbieta Michalska
 
Vol 32, No 1 (2019): Aktualne problemy edukacji na Ukrainie, red. Marija Czepil, Oresta Karpenko Współczesny stan przygotowania pracowników socjalnych kształcących się w ukraińskich szkołach wyższych do pracy w społecznościach terytorialnych Streszczenie w języku polskim
Hanna Slozanska, Nadia Horishna, Oksana Pryshlyak
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Nie bij, nie krzycz… O przemocy wobec osób starszych – przegląd badań Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Weissbrot-Koziarska
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Pracownik socjalny i asystent rodziny w systemie wspierania rodziny Streszczenie w języku polskim  PDF
Marta Czechowska-Bieluga
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Empatia pracowników socjalnych i konstruktywne radzenie sobie przez nich ze stresem jako istotne zasoby warunkujące efektywność ich pracy zawodowej. Badanie pilotażowe Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Lewicka-Zelent
 
Vol 34, No 4 (2021): Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki pracy, red. Katarzyna Nowosad Rozwój zawodowy pracowników socjalnych a ich oczekiwania zawodowe Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Nowosad
 
Vol 35, No 2 (2022): Wybrane zjawiska i procesy pedagogiczne wobec wyzwań społecznych i cywilizacyjnych – doniesienia polskie i ukraińskie, red. Joanna Wierzejska, Grzegorz Sanecki Rozwój zawodowy pracowników socjalnych. Doświadczenie Kanady i możliwości dla Ukrainy Streszczenie w języku polskim
Anastasiia Popova
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Zagrożenie wypaleniem zawodowym pracowników socjalnych – porównanie środowiskowe Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Kanios
 
1 - 15 z 15 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.