Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 36, No 2 (2023): Edukacja wobec współczesnych wyzwań, red. Małgorzata Kuśpit, Anna Tychmanowicz Rodzina jako przestrzeń kształtowania się tożsamości w opinii studentów pedagogiki Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Jas
 
Vol 29, No 2 (2016) Współczesna rodzina migrantów zarobkowych jako obiekt pomocy społeczno-wychowawczej na Ukrainie Streszczenie w języku polskim
Nina Hordienko
 
Vol 29, No 4 (2016) Aspiracje zawodowe młodzieży Streszczenie w języku polskim  PDF
Jerzy Kunikowski, Anna Kamińska, Małgorzata Gawryluk
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Rodzinny wymiar troski – rola opiekuna osoby z chorobą Alzheimera Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Szluz
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wobec zawodowych zagrożeń Streszczenie w języku polskim  PDF
Tomasz Gebel
 
Vol 31, No 1 (2018): Wybrane problemy psychospołeczne w rozwoju człowieka, red. Małgorzata Kuśpit Relacje z rodzicami a motywy bycia w związku. Analiza i interpretacja monologów osób dorastających w rodzinie z problemem alkoholowym Streszczenie w języku polskim  PDF
Dariusz Kuncewicz, Paulina Kardel
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Rodzicielski wymiar edukacji zdrowotnej w doświadczeniach i opinii studentek Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Śniegulska
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Samoocena osób niepełnosprawnych ruchowo pracujących zawodowo Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Bochniarz
 
Vol 29, No 1 (2016) Wychowanie w rodzinie źródłem kapitału społecznego Streszczenie w języku polskim  PDF
Mirosław Jan Dyrda, Joanna Zienkiewicz
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Pracownik socjalny i asystent rodziny w systemie wspierania rodziny Streszczenie w języku polskim  PDF
Marta Czechowska-Bieluga
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Adaptacja polskiej wersji kwestionariusza Skala Praktyki Familiocentrycznej do badania jakości relacji pomiędzy profesjonalistami a rodzinami korzystającymi ze wsparcia instytucjonalnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Jarosław Przeperski, Małgorzata Grządzielewska
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Rola zawodowa asystenta rodziny – przegląd badań Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Hyży
 
Vol 33, No 3 (2020): Language of Emotions II, red. Barbara Gawda Charakterystyka psychologiczna emocjonalnego funkcjonowania rodzin z dziećmi problemowymi Streszczenie w języku polskim
Myroslava Mushkevych
 
Vol 33, No 4 (2020): W poszukiwaniu profesjonalizmu i skuteczności w resocjalizacji, red. Agnieszka Lewicka-Zelent Przemoc domowa a funkcjonowanie młodzieży w szkole w okresie adolescencji Streszczenie w języku polskim  PDF
Elżbieta Sałata, Ewa Gawryś
 
Vol 33, No 4 (2020): W poszukiwaniu profesjonalizmu i skuteczności w resocjalizacji, red. Agnieszka Lewicka-Zelent Wartość programów podtrzymujących więź osadzonych z rodziną z perspektywy procesu inkluzji społecznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Monika Badowska-Hodyr
 
Vol 36, No 1 (2023): Teoria i praktyka edukacyjna. Wybrane aspekty, red. Joanna Wierzejska Rodzina i jej doświadczenie emigracyjne w kontekście wielokulturowości. Wybrane zagadnienia Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariusz Gajewski
 
Vol 32, No 2 (2019): Edukacja na pograniczach – dokonania i perspektywy, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Mariusz Korczyński Środowisko rodzinne a poczucie tożsamości osób w wieku późnej dorosłości na przykładzie Śląska Cieszyńskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Jas
 
1 - 17 z 17 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.