Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Samoocena osób niepełnosprawnych ruchowo pracujących zawodowo Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Bochniarz
 
Vol 31, No 2 (2018): Problemy edukacji zdrowotnej. Historia i współczesność, red. Anna Wiatrowska Rodzicielski wymiar edukacji zdrowotnej w doświadczeniach i opinii studentek Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Śniegulska
 
Vol 31, No 1 (2018): Wybrane problemy psychospołeczne w rozwoju człowieka, red. Małgorzata Kuśpit Relacje z rodzicami a motywy bycia w związku. Analiza i interpretacja monologów osób dorastających w rodzinie z problemem alkoholowym Streszczenie w języku polskim  PDF
Dariusz Kuncewicz, Paulina Kardel
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Rodzinny wymiar troski – rola opiekuna osoby z chorobą Alzheimera Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Szluz
 
Vol 29, No 1 (2016) Wychowanie w rodzinie źródłem kapitału społecznego Streszczenie w języku polskim  PDF
Mirosław Jan Dyrda, Joanna Zienkiewicz
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wobec zawodowych zagrożeń Streszczenie w języku polskim  PDF
Tomasz Gebel
 
Vol 29, No 4 (2016) Aspiracje zawodowe młodzieży Streszczenie w języku polskim  PDF
Jerzy Kunikowski, Anna Kamińska, Małgorzata Gawryluk
 
Vol 29, No 2 (2016) Współczesna rodzina migrantów zarobkowych jako obiekt pomocy społeczno-wychowawczej na Ukrainie Streszczenie w języku polskim
Nina Hordienko
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.