Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 30, No 1 (2017) Psychologiczna analiza wartości osobowości Streszczenie w języku polskim
Zorjana Sprynska
 
Vol 26, No 1-2 (2013) Pedagogika wobec wyzwań współczesności Streszczenie w języku polskim  PDF
Waldemar Furmanek
 
Vol 30, No 3 (2017): Wybrane aspekty funkcjonowania osób dorosłych w rolach zawodowych i społecznych, red. Anna Tychmanowicz Epistemologia wartości Maxa Schelera jako podstawa myślenia pedagogicznego Streszczenie w języku polskim  PDF
Sławomir Sobczak
 
Vol 30, No 3 (2017): Wybrane aspekty funkcjonowania osób dorosłych w rolach zawodowych i społecznych, red. Anna Tychmanowicz Człowiek pogranicza wobec wartości. Preferencje wartości w grupie mieszkańców Szczecina, Poznania i Lublina Streszczenie w języku polskim  PDF
Agata Malecha
 
Vol 26, No 1-2 (2013) Transmisja wartości w rodzinach migrantów Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Tychmanowicz, Agata Goździewicz, Beata Zarzycka
 
Vol 26, No 1-2 (2013) Aksjologiczne aspekty kariery Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Jakimiuk
 
Vol 28, No 2 (2015) Narzędzia diagnostyczne w badaniach nad systemem wartości i orientacjami życiowymi przyszłych pedagogów. Podstawy teoretyczne i analiza porównawcza stosowanych metod Streszczenie w języku polskim
Ihor Halian
 
Vol 28, No 2 (2015) Osobiste osiąganie sensu życia: treść, strategie, specyfika Streszczenie w języku polskim
Yevhen Karpenko
 
Vol 29, No 1 (2016) Poczucie satysfakcji z życia słuchaczy UTW a preferowane przez nich wartości Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Domarecka
 
Vol 29, No 4 (2016) Aspiracje zawodowe młodzieży Streszczenie w języku polskim  PDF
Jerzy Kunikowski, Anna Kamińska, Małgorzata Gawryluk
 
Vol 29, No 4 (2016) Wartości związane z pracą zawodową pilotów wojskowych Streszczenie w języku polskim  PDF
Sebastian Bera
 
Vol 30, No 1 (2017) Poczucie koherencji a aspiracje życiowe studentów Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Kot, Joanna Lenda
 
Vol 30, No 2 (2017) Konsekwencje merytoryczne twierdzenia „praca jest wartością” dla pedagogiki pracy Streszczenie w języku polskim  PDF
Waldemar Furmanek
 
Vol 30, No 2 (2017) Model realizacji kariery: perspektywa indywidualnych wartości i postaw Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Jakimiuk
 
Vol 30, No 2 (2017) Wartości zawodowe słuchaczy uczelni wojskowej Streszczenie w języku polskim  PDF
Justyna Jagiełło
 
Vol 34, No 2 (2021): Człowiek wobec wyzwań rozwojowych, edukacyjnych i cywilizacyjnych oraz sytuacji trudnych, red. Anna Tychmanowicz Perspektywa czasu i wartości życiowe a zachowania studentów w okresie zawieszenia stacjonarnych zajęć dydaktycznych na początku pandemii SARS-COV-2 (COVID-19) Streszczenie w języku polskim  PDF
Kamil Janowicz, Paweł Ciesielski
 
Vol 35, No 2 (2022): Wybrane zjawiska i procesy pedagogiczne wobec wyzwań społecznych i cywilizacyjnych – doniesienia polskie i ukraińskie, red. Joanna Wierzejska, Grzegorz Sanecki Wpływy cywilizacyjne i ich obiektywne odzwierciedlenie w ukraińskich podręcznikach do historii Streszczenie w języku polskim
Viktor Kotsur, Vasyl Balukh, Mykhailo Yurii
 
Vol 35, No 4 (2022): Człowiek w obliczu zmiany – wybrane konteksty i interpretacje, red. Anna Tychmanowicz Sztuka wobec przemian wartości – perspektywa pedagogiczna Streszczenie w języku polskim  PDF
Mirosława Zalewska-Pawlak
 
Vol 30, No 1 (2017) Poczucie koherencji a wartości podstawowe u kobiet z anoreksją i bulimią psychiczną Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Wiatrowska
 
1 - 19 z 19 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.