Kształcenie i dokształcanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w aspekcie pracy z dziećmi zdolnymi plastycznie

Joanna Barbara Aksman

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przedstawia opis projektu „Nauka – Sztuka – Edukacja” realizowanego w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w latach 2011–2013. Jego istotą było stworzenie nowej sieci współpracy w dziedzinie edukacji dzieci zdolnych plastycznie z klas I–III szkoły podstawowej na bazie doświadczeń podmiotów zagranicznych: ze Słowacji, Słowenii, z Ukrainy i Polski. Autorka przedstawia wybraną strategię kształcenia i dokształcania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Ukazuje szereg postulatów, których spełnienie może prowadzić do poprawy procesu kształcenia nauczycieli zarówno na szczeblu ministerialnym, jak i w praktyce szkolnej i we współdziałaniu uczelni oraz nauczycieli. W końcowej części artykułu autorka opisuje aktualną fazę realizacji trzyletniego programu wdrażania modelu NSE w wybranych szkołach Małopolski.


Słowa kluczowe


kształcenie i dokształcanie nauczycieli; edukacja plastyczna w młodszym wieku szkolnym; model pracy z dziećmi zdolnymi plastycznie „Nauka-Sztuka-Edukacja”

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aksman J. (red.) (2013), Nauka – Sztuka – Edukacja. Innowacyjny model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie, Kraków: Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Aksman J. (2013b), Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie kształcenia uczniów zdolnych plastycznie – na bazie doświadczeń szkolnictwa Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Polski, [w:] J. Aksman (red.), Nauka – Sztuka – Edukacja. Innowacyjny model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie, Kraków: Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Aksman J., Gabzdyl J. (2015), Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej. Klasa I. Metodyczne opracowania i materiały dla nauczycieli i studentów do realizacji modelu Nauka – Sztuka – Edukacja, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Aksman J. (2015), Early childhood education teacher training as conditio of effective implementation of the model of work with gifted children: „Teaching – Art –Education”, [w:] J. Kuźma, J. Pułka (red.), The school of Tomorrow Centred on Pupils, Kraków: Oficyna Wydawnicza

AFM.

Boczarova O., Aksman J. (red.) (2010), Pedagogiczno-społeczne aspekty wsparcie uczniów zdolnych w Polsce i na Ukrainie, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Giza T. (2013), Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na Ukrainie, [w:] J. Aksman (red.), Nauka – Sztuka – Edukacja. Innowacyjny model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie, Kraków: Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Giza T., Pękowska M. (red.) (2012), Być zdolnym – wspierać zdolnych, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

Giza T. (2011), Podstawy pracy z uczniem zdolnym, Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.

Kuźma J., Pułka J. (red.) (2015), The school of Tomorrow Centred on Pupils, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.

Limont W., Cieślikowska J., Jastrzębska D. (2012), Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych.

Poradnik dla nauczycieli i wychowawców, Warszawa:

Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Muchacka B. (2013), Kształcenie i dokształcanie nauczycieli edukacji przedszkolnej i szkolnej w zakresie pracy z dzieckiem zdolnym na Słowacji i w Polsce (porównania i wnioski), [w:] J. Aksman (red.), Nauka – Sztuka – Edukacja. Innowacyjny model diagnozy, metod, form pracy

i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie, Kraków: Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Olearczyk T. (2013), Kształcenie nauczycieli na Słowacji i w Polsce, [w:] J. Aksman (red.), Nauka – Sztuka – Edukacja. Innowacyjny model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie, Kraków: Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Patru E., Kobal L., Education of students and qualification and training of teachers at the faculty of education Koper (FEK), Littoral University (LU), [na:] http://artisticallygifted.eu/materialy/materialypod [dostęp: 03.06.2017].

Sajdak A., Skulicz D. (red.) (2010), Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów, Kraków: Wydawnictwo UJ.

Skulicz D. (2013), Wsparcie dziecka zdolnego na Słowenii, [w:] J. Aksman (red.), Nauka – Sztuka – Edukacja. Innowacyjny model diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie, Kraków: Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010 r. (2011), Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Strona internetowa Pedagogicznego Fakultetu Uniwersytetu na Primorskem: www.pef.upr.si [dostęp: 15.01.2016].

Strona internetowa projektu: „Nauka – Sztuka – Edukacja – opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego modelu diagnozy, metod pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie”: www.artisticallygifted.eu [dostęp: 31.01.2016].

Żmijewska E. (1995), Strategie kształcenia nauczycieli, [w:] J. Kuźma, J. Morbitzer (red.), Edukacja – Szkoła – Nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.3.135
Data publikacji: 2017-06-28 11:17:16
Data złożenia artykułu: 2016-03-07 14:20:53


Statystyki

Widoczność abstraktów - 131
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 46

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Joanna Barbara Aksman

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.