Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 34, No 4 (2021): Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty pedagogiki pracy, red. Katarzyna Nowosad Poczucie koherencji i stres doświadczany przez pracowników i studentów w środowisku akademickim Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Piorunek, Żaneta Garbacik
 
Vol 34, No 3 (2021): Problemy edukacyjne, wychowawcze i rozwojowe w kontekście współczesnych przemian społecznych, red. Anna Tychmanowicz Nasilenie stresu i style radzenia sobie z nim u nauczycieli w epidemii COVID-19 Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Nowak
 
Vol 34, No 2 (2021): Człowiek wobec wyzwań rozwojowych, edukacyjnych i cywilizacyjnych oraz sytuacji trudnych, red. Anna Tychmanowicz Osobowościowe uwarunkowania poczucia stresu osób pracujących w zawodach trudnych i niebezpiecznych Streszczenie w języku polskim  PDF
Marta Osuch
 
Vol 33, No 3 (2020): Language of Emotions II, red. Barbara Gawda Dobrostan studentów w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 Streszczenie w języku polskim
Kamil Góra, Katarzyna Bijas, Joanna Nadzieja Dziubek, Adrian Korniluk, Julia Kurtyka, Anna Ledwoń, Justyna Gerłowska
 
Vol 33, No 3 (2020): Language of Emotions II, red. Barbara Gawda Doświadczanie marzeń sennych w aleksytymii Streszczenie w języku polskim
Klaudia Rohoza, Monika Obrębska
 
Vol 33, No 4 (2020): W poszukiwaniu profesjonalizmu i skuteczności w resocjalizacji, red. Agnieszka Lewicka-Zelent Wypalenie zawodowe personelu zakładów karnych – czynniki ryzyka i czynniki chroniące Streszczenie w języku polskim
Anna Danuta Wojnarska
 
Vol 33, No 1 (2020): Praca socjalna – różnorodność kontekstów, red. Anna Kanios, Patrycja Zielińska Empatia pracowników socjalnych i konstruktywne radzenie sobie przez nich ze stresem jako istotne zasoby warunkujące efektywność ich pracy zawodowej. Badanie pilotażowe Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Lewicka-Zelent
 
Vol 33, No 2 (2020): Poznawcze i emocjonalne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych obszarach aktywności, red. Małgorzata Kuśpit Wybrane cechy osobowości a dysfunkcjonalna regulacja emocji jako czynnik ryzyka nadciśnienia tętniczego Streszczenie w języku polskim  PDF
Pavel Larionov, Paweł Izdebski
 
Vol 31, No 3 (2018): Edukacyjne i kliniczne konteksty rozwoju człowieka w cyklu życia, red. Małgorzata Kostka-Szymańska Radzenie sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela – raport z badań Streszczenie w języku polskim  PDF
Stefan Tomasz Kwiatkowski
 
Vol 31, No 1 (2018): Wybrane problemy psychospołeczne w rozwoju człowieka, red. Małgorzata Kuśpit Poczucie własnej skuteczności pedagogów szkolnych a ich stres zawodowy Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Wierzejska
 
Vol 30, No 4 (2017): Zagrożenia w sferze działań pomocowych, red. Anna Kanios MBSR jako metoda wspierająca proces radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym u pielęgniarek Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Błaszczak
 
Vol 31, No 1 (2018): Wybrane problemy psychospołeczne w rozwoju człowieka, red. Małgorzata Kuśpit Radzenie sobie ze stresem studentów uprawiających sport wyczynowo Streszczenie w języku polskim  PDF
Rafał Koszyk
 
Vol 30, No 3 (2017): Wybrane aspekty funkcjonowania osób dorosłych w rolach zawodowych i społecznych, red. Anna Tychmanowicz Inteligencja emocjonalna studentów wojskowych i cywilnych a ich sposoby radzenia sobie ze stresem Streszczenie w języku polskim  PDF
Janusz Ślusarski, Elżbieta Kalbarczyk, Wioleta Tomczyk
 
Vol 29, No 4 (2016) Czynniki stresogenne i sytuacje trudne oraz ich związek z emocjonalnym i nawykowym przejadaniem się i jego konsekwencjami w grupie kierowców samochodów ciężarowych Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksandra Łuczak
 
1 - 14 z 14 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.