No 38 (2014)

Spis treści

Artykuły

Алексей Мартемьянов
11
Mikhail Fomin, Natalia Suprun
35
Joanna Sobiesiak
PDF
43
Eugeniusz Janas
PDF
61
Konrad Krzyżewski
PDF
95
Aleksandra Lubczyńska
PDF
121
Jan Kęsik
PDF
155
Wiesław Charczuk
PDF
175

Materiały

Tomasz Dzieńkowski
PDF
201
Henryk Gmiterek
PDF
215
Paweł Madejski
PDF
225

Polemiki, artykuły recenzyjne i recenzje

Dariusz Słapek
PDF
253
Catherine Wolff, L’armée romaine. Une armée modèle?, CNRS Éditions, Paris 2012, ss. 221
Michał Norbert Faszcza
PDF
285
Jan Lewandowski
PDF
265
D. Engels, P. Van Neuffelen (ed.), Religion and Competition in Antiquity, Collection Latomus 343, Bruxelles 2014, ss. 307
Andrzej Gillmeister
PDF
295
Aneta Pieniądz, Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu: wyobrażenia i praktyka społeczna, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2014, ss. 318
Andrzej Pleszczyński
PDF
303
Praktyczna odsłona nauk pomocniczych historii w świetle ostatniego podręcznika słowackich muzeologów. L’uboš Kačírek, Radoslav Ragač, Pavol Tišliar, Múzeum a historickê vedy (vysokoškolská učebnica), Kraków 2013, Spolok Slovákov v Pol’sku, ss. 285, 106 il
Tomisław Giergiel
PDF
309
Monika Bogusz, Miasto Łęczna w okresie Królestwa Polskiego (1815-1866), Łęczna 2014, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, ss. 391
Robert Jop
PDF
317
Piotr Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 509
Katarzyna Buczek
PDF
331