Autor - szczegóły

Bojarski, Adam, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

  • No 51 (2021) - Polemiki, artykuły recenzyjne i recenzje
    Leszek Kania, Wyroki bez apelacji. Sądy polowe w Wojsku Polskim w czasie wojny z Rosją Sowiecką 1919–1921, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2019, ss. 672
    Szczegóły  PDF