Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 52 (2021) Kwestia dowodowości archiwaliów a nowsza teoria archiwistyki Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Skupieński
 
No 52 (2021) Archiwistyka, archiwa i archiwalia w wybranych współczesnych podręcznikach do nauczania historii Streszczenie w języku polskim  PDF
Hubert Mazur
 
No 52 (2021) Działalność naukowo-dydaktyczna i archiwalna profesora Aleksandra Kossowskiego (1886–1965) Streszczenie w języku polskim  PDF
Grzegorz Misiura
 
No 48 (2019) Sir Charles Hilary Jenkinson. Sylwetka naukowa nestora archiwistyki brytyjskiej Streszczenie w języku polskim
Robert Stępień
 
No 49 (2020) Opracowanie zasobu w opinii archiwistów archiwów państwowych w Polsce w świetle wyników ankiety z 2018 roku Streszczenie w języku polskim
Dariusz Magier
 
No 44 (2017) Problematyka rozpoznania przynależności zespołowej i zespołów rozbitych w opracowaniu akt sądów powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej okresu międzywojennego z terenu byłego Królestwa Polskiego Streszczenie w języku polskim  PDF
Dariusz Magier
 
1 - 6 z 6 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.