Autor - szczegóły

Pietrzak, Jarosław, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

  • No 45 (2018) - Artykuły
    Ceremoniał wjazdu w epoce nowożytnej na przykładzie podróży Teresy Kunegundy Sobieskiej do Brukseli na przełomie 1694 i 1695 roku. Scenariusz i interpretacja uroczystości
    Streszczenie w języku polskim  PDF